Světový humanitární den připomíná obětavou práci lidí v těžkých časech
19. srpna 2021 Z domova

Světový humanitární den připomíná obětavou práci lidí v těžkých časech

Světový humanitární den připadající na 19. srpna připomíná obětavou práci lidí v těžkých podmínkách při humanitárních katastrofách po celém světě. Letos má v České republice zvláštní význam, protože přichází necelé dva měsíce poté, co jižní Moravu zasáhlo tornádo. 

Lidé v Česku projevili obrovskou míru solidarity. Na sbírkách na pomoc lidem a obcím po tornádu se sešla více než 1 miliarda korun. Na místo spontánně vyrazily tisíce dobrovolnic a dobrovolníků. Do organizované pomoci se bezprostředně po katastrofě zapojily humanitární organizace.

Jejich intervenční týmy složené z profesionálů a dobrovolníků hned v prvních dnech začaly distribuovat materiální pomoc, poskytovat psychosociální pomoc a pomáhat s manuálním odklízením následků tornáda.

Charita v zasažené oblasti bezprostředně pomáhá domácnostem po ničivém tornádu. Na základě 1 078 podepsaných darovacích smluv jsme již rozdělili 153 660 000 korun. Finanční pomoc je určena k odstraňování škod a na obnovu obydlí. Nabízíme lidem i psychologickou podporu, protože víme, že jde o mimořádně citlivou situaci. Zaměřujeme se zejména na sociálně slabé, kteří si nedokáží či neumějí pomoci. Na místě katastrofy pomáhají i další neziskové organizace a nadace.