Stávková pohotovost sester
4. července 2019 Z domova

Stávková pohotovost sester

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Naše požadavky:

1. Zrušit nespravedlivý regulační vzorec pro domácí péči a proplácet veškerou odvedenou práci
2. Doplatit sestrám mzdu za roky 2016 a 2017
3. Zvýšit hodnotu bodu
4. Upravit mzdový index
5. Požadujeme možnost sdílet s odborností 913 kód 06648 za nepřetržitý provoz (tedy příplatek za nepřetržitý provoz, který aktuálně vykonáváme, ale nedostáváme za něj zaplaceno).

Co je nového:

První kolo jednání se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad pro příští rok ptoběhlo 4. dubna. Jednali jsme o zvýšení hodnoty bodu a odstranění nespravedlivých regulačních mechanismů, které znevýhodňují poskytovatele domácí zdravotní péče, kteří se starají o těžce nemocné. Přitom právě oni by měli být hlavními uživateli této formy péče. Pojišťovny se snaží situaci zlehčovat a navrhují možnost tzv. bonifikací, ovšem bez garancí. My však nechceme jednorázové výjimky ze strany zdravotních pojišťoven – požadujeme systémovou změnu. Na dalším jednání s pojišťovnami, které již má stanovený termín, stejně jako při jednání s ministrem zdravotnictví ji budeme nadále prosazovat.

Další jednání – a nulový výsledek

Série jednání mezi poskytovateli domácí zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami pokračovala 24. dubna v Praze. Ani toto setkání však nepřineslo shodu.

Charita Česká republika spolu s dalšími zástupci poskytovatelů předložila dva návrhy financování služby v roce 2020. První byl okamžitě zamítnut, druhý si zástupci pojišťoven vzali k přepracování.

Návrhy pojišťoven jsou naopak nepřijatelné pro poskytovatele domácí zdravotní péče. Pojišťovny například trvají na maximálním zvýšení hodnoty bodu o pouhých 10 % oproti požadovaným 30 %. V letošním roce pracují sestry za 157 Kč superhrubé mzdy za hodinu, tedy za méně než 100 Kč na hodinu čistého. Za tak nízkou mzdu není možné kvalifikovanou práci sestry v terénu vykonávat.

Jednání budou pokračovat 9. května 2019.

Ilustrační snímek Jakub Žák