Stále „Jsme ze stejné planety“
9. listopadu 2022 Z domova

Stále „Jsme ze stejné planety“

Putovní výstava „Jsme ze stejné planety“, kterou pro Charitu Česká republika nafotil Jindřich Štreit, je k vidění ve Škodově paláci v přízemí pražského magistrátu (Jungmannova 35/29). Vystavené fotografie  budou divákům přístupné od 1. do 30. listopadu. Štreitovy fotografie jsou doprovázené příběhy, které sepsala Martina Vašíčková a dokreslují nám náhled do života cizinců, kteří se rozhodli žít v České republice.

Migrace byla vždy součástí lidských dějin, je přítomná dnes a bude i v budoucnu. V obecné rovině, se jí lidé brání. Obavy nás opustí, až když za širokými a anonymními pojmy vidíme jednotlivé lidské osudy. Výstava je i z tohoto důvodu nadčasová: přibližuje české veřejnosti osudy lidí, kteří se chtěli, nebo dokonce museli, přesunout ze své země původu, ať už k tomu měli jakýkoli důvod.

Osobní příběhy cizinců žijících u nás často mohou nastínit náš domov v jiném světle, než v jakém jsme zvyklí ho vnímat: „jsme tady, protože tu není válka“, „chci tady vychovávat děti, protože tady funguje sociální a společenský systém“, „všude na světě mi bude vždycky chybět kofola“ nebo „tady jsem zapustil kořeny, kde jinde bych měl být pochovaný“… Ze zpovědí samotných je zřejmé, že lidé se od sebe v lecčems liší, ale vidíme také, že toho máme více společného.

Autor fotografií, Jindřich Štreit, se narodil ve Vsetíně na Valašsku. Vystudoval obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Fotografování se věnuje už od roku 1964 a provází ho celým jeho životem. Připravil více než tisíc autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal třicet knih a mnoho katalogů, je zastoupen ve významných sbírkách a byla o něm natočena celá řada filmů. Tvoří tematické cykly fotografií zaměřené na určitou subkulturu, v minulosti především na vesničany nebo Romy. S Charitou spolupracoval na několika dokumentárních sériích ze sociální oblasti, nejnovějším z nich je kniha Být doma, zaměřená na paliativní péči v domácnostech. V současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

V roce 2022 je výstava podpořena z projektu „Zastavte se“, který je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Praha