Sociální práci není vidět, přesto dokáže projasnit životy
16. března 2021 Z domova

Sociální práci není vidět, přesto dokáže projasnit životy

Dokáží změnit lidské osudy k lepšímu. Sociální pracovníci a s nimi zaměstnanci v sociálních službách dokáží rozmotat problémy společenského vyloučení, domácího násilí, šikany, drog i složitých rodinných vztahů. Poskytují potřebnou podporu, pomoc a péči. Přesto se o nich málo mluví a jejich „neviditelná“ práce nebývá doceněna. Její přínos si proto připomínáme v úterý 16. března 2021, kdy slavíme Světový den sociální práce.

Tento den vyzdvihuje práci těch, kteří často s osobním nasazením podporují handicapované, seniory, nemocné a lidi v náročných životních situacích. Pracovníci ve službách péče i prevence mají velkou odpovědnost a sdílí či nesou se svými klienty těžké životní situace. Společnost na ně však často zapomíná.

„Dnes jim chceme vzdát velkou poctu za vše, co pro své klienty udělali a dělají, obzvláště nyní, ve ztížených podmínkách pandemie covid-19,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Sociální pracovníci musí v posledních měsících kromě svých úkolů zvládat ještě opatření a omezení, karanténu či onemocnění svých klientů, a to nejen u lidí ubytovaných v domovech pro seniory, ale zejména v terénu při zajišťování pečovatelských a asistenčních služeb. „Velkou tíhu nesou též pracovníci v azylových domech či při pomoci lidem bez domova anebo při pomoci rodinám a dětem v tíživých situacích,“ říká s uznáním Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblasti Charity Česká republika. 

Není snadné vykonávat dobrou sociální práci, tedy takovou, která skutečně lidem pomáhá, aniž by bylo vidět, že se stal člověk potřebným. Přesto se sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách ve své profesi našli. „Můžu být součástí života lidí, kterým ostatní nedávají tolik šancí kvůli vlastním předsudkům. A to mě baví,“ přiznává Alice Fialová z Oblastní charity Blansko. A někdy jsou odezvy opravdu silné. „Hele Robe, kdybych s tebou tenkrát nepromluvil, tak bych skočil z mostu,“ vzpomíná na svého klienta Robert Knebl ze znojemského Klubu Coolna. 

 

Při příležitosti Světového dne sociální práce uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve dnech 16. a 17. března mezinárodní online konferenci na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Na konferenci bylo prostřednictvím online přenosu předáno ocenění „Gratias“ – Sociální pracovník roku. Ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní náročnou práci, podporu a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací jejich klientů. Z důvodu mimořádných opatření se vloni konference u příležitosti Světového dne sociální práce nekonala. Nyní bylo tedy ocenění uděleno laureátům ceny „Gratias“ za rok 2021 i 2020. Jedním z oceněných za rok 2021 je i Robert Knebl, vedoucí služby Klub Coolna Oblastní Charity Znojmo

Co je to sociální práce?

Sociální práce je společensky významná profese, která slouží jednotlivcům, skupinám i rodinám, čímž pomáhá celé společnosti. Každý z nás se totiž může dostat do situace, kdy je příliš slabý na to, aby ji řešil vlastními silami, popřípadě neví, na koho se v nouzi obrátit. A právě od toho jsou zde sociální pracovníci, kteří těmto lidem poskytují podporu a pomoc. Snaží se, aby se u znevýhodněných osob co nejdříve obnovilo jejich sociální fungování, případně aby důsledky jejich nepříznivého sociálního stavu byly co nejmenší. Sociální pracovník rovněž pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb a vykonává mnoho dalších náročných činností. Sociální práce má za úkol umožnit klientům plně rozvinout vlastní možnosti, obohatit jejich životy, zvládat obtíže a životní změny a v neposlední řadě také předcházet nerovnosti a nespravedlnosti.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí)