Prohlášení prezidentů a Rady ředitelů Charity k podpoře očkování proti onemocnění covid-19
20. prosince 2021 Z domova

Prohlášení prezidentů a Rady ředitelů Charity k podpoře očkování proti onemocnění covid-19

Charita Česká republika je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice. Je rovněž největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Charitní síť tvoří bezmála 300 Charit různé velikosti. Ročně pomáhá téměř 180 tisícům lidí po celé zemi.

Další, právě probíhající vlna pandemie a dezinformace, které se objevují v médiích i na sociálních sítích, ale i zdravému rozumu odporující destrukční snahy některých uskupení narušit plynulý chod charitních zařízení pro potřebné přiměly ředitele a prezidenty Charity k rozhodnutí veřejně vyjádřit podporu očkování proti koronaviru způsobujícímu covid-19, který už dva roky ohrožuje zdraví a životy lidí na celém světě.

Četné studie a statistiky doma i v zahraničí prokazují, že očkování je vysoce účinná a velmi bezpečná metoda zabraňující ve vysoké míře tomu, aby lidé nakaženi virem bojovali o život v nemocnicích. Nové výzkumy navíc potvrzují výraznou schopnost vakcíny snížit riziko přenosu a riziko vážného průběhu onemocnění, zvláště při aplikaci třetí, posilující dávky.

Děkujeme všem zaměstnancům Charity – a to jak v terénu, tak těm, co pracují v administrativě –, že přistupují ke své práci zodpovědně a nechali nebo nechávají se očkovat. Přicházejí denně do styku s velkým množstvím lidí a pečují neúnavně o ty nejzranitelnější z nás – o seniory, nemocné či lidi s handicapem. 

A souběžně apelujeme na zaměstnance a klienty Charity, kteří zatím s očkováním váhají: Aplikace více než 7 miliard dávek vakcín na celém světě ukazuje, že rizika očkování jsou podstatně menší než rizika vyplývající z onemocnění. Pokud máte nějaké zdravotní komplikace, proberte je se svým lékařem, případně lékařem v očkovacím centru. Vakcína je podle České vakcinologické společnosti bezpečná i pro těhotné v kterékoli fázi těhotenství, stejně tak pro kojící.

V terénu, v charitních zařízeních pro seniory, hospicích, ale i poradnách a dalších zařízeních, která Charita Česká republika provozuje a spravuje, potřebujeme zabránit šíření nákazy všemi dostupnými prostředky. A vidíme, jak je situace pro naše kolegy vyčerpávající a náročná. Každé omezení našich služeb by totiž znamenalo, že nebudeme moci někomu pomáhat. 

Tím, že se necháte očkovat, pomůžete Charitě stejně významně, jako jí velkoryse pomáháte hmotnými dary. Pomůžete tím našim klientům, ale i našim obětavým a v současné době nesmírně vytíženým kolegům. 

Proto se obracíme na všechny, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, s prosbou: Očkujte se prosím! Prospějete sobě, svým blízkým, kolegům – zkrátka všem kolem vás; a nám tím dáte nejlepší dárek ke stému výročí existence Charity v českých zemích.

Děkujeme vám, že jste ohleduplní k sobě i svému okolí. Přejeme vám všem pevné zdraví.

Praha 20. prosince 2021