Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě
23. dubna 2009 Z domova

Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě

Ve dnech 27. - 30. dubna 2009 se v Praze konalo sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize.

(PRAHA) Ve dnech 27. - 30. dubna 2009 se konalo sociálně-politické fórum pod názvem Solidarita: Trvalá sociální strategie. Evropská společenství se staví odpovědně k řešení sociálních důsledků ekonomické krize. Zástupci evropských národních Charit na tomto setkání vytyčili strategii dalšího postupu v podmínkách celosvětového hospodářského poklesu, který postihne zejména sociálně nejslabší obyvatele.

 

Fórum se konlo v hotelu Marriott Courtyard Praha Flora (Lucemburská ul. 46, Praha 3) pod patronací Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropské komise.

 

Oficiální zahájení se konalo v pondělí 27. dubna 2009 od 14 hodin v jednací místnosti Lily. Úvodní modlitbu pronesl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, poté fórum zahájil Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku a přítomné přivítal Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika.

 

Hlavní projev s názvem Dopad současné finanční a ekonomické krize na nejvíce zranitelné lidi v Evropě přednesl od 14.35 hodin profesor Anton C. Hemerijck z Nizozemí. Poté následovaly otázky z pléna (v sále bylo celý den zajištěno tlumočené jednání angličtina/ čeština).

 

V 18 hodin otevřel Erny Gillen, prezident Caritas Europa výstavu Tržiště Caritas.

 

V dalších dnech (28.-30. dubna) jednaly jednotlivé komise o řadě odborných témat: zásady domácí péče, péči o nemocné HIV/AIDS, sociální začlenění a ochrana tuzemských pracovníků, sociální začlenění Romů, Sintů a jiných migrujících menšin, děti – sirotci pracujících migrantů, dopad finanční krize na sociální a zdravotní služby atd. Společně se komise podílely také na chystaném Dokumentu Caritas o chudobě 2010.

 

Účastníci fóra navštívili také tři charitní zařízení: Azylový dům sv. Terezie pro bezdomovce v Praze 8-Karlíně, Dům pro matky v nouzi Gloria na pražském Barrandově a Dům pro tělesně postižené Fatima v Praze-Třeboradicích.

 

Ve středu 29. dubna 2009 se konala tisková konference.

 

Zleva: Robert Urbé, prezident Komise pro sociální politiku Caritas Europa; Stefan Wallner, viceprezident Komise pro sociální politiku Caritas Europa; Oldřich Haičman, ředitel Charity Česká republika; Marius Wanders, generální sekretář Caritas Europa; Fra Erny Gillen, prezident Caritas Europa.

 

 

Z tiskové konference:

Erny Gillen upozornil, že současné světová krize způsobuje zejména úpadek střední vrstvy. "Apelujeme na to, aby se občanská společnost aktivizovala, protože hospodářskou krizí je ohrožena samotná demokracie. Věříme v sílu solidarity a věříme, že tuto soůlidaritu můžeme budovat."

Oldřich Haičman připomněl, že když před rokem sociálně-politické fórum připravovali, netušili, v jakých podmínkách se bude odehrávat (tedy v průběhu světové hospodářská krize a po pádu české vlády, předsedající EU). "Významnou posilou pro českou Charitu je však skutečnost, že se můžeme sdílet s ostatními evropskými Charitami".

 

V České republice se podle O. Haičmana významně zvýšilo procento lidí, kteří se dostávají do dluhů, které nejsou schopni splácet. To vede Charitu k většímu důrazu na vzdělávací a rekvalifikační programy, k vytváření lepších podmínek pro lidi ohrožené krizí a sociálním vyloučením.

 

"Snažíme se také přesvědčovat na krajích, centrálních úřadech i na vládě, že omezování sociálních výdajů je slepou uličkou." Nepříjemnou skutečností je, že letos byly Charitě sníženy dotace na 70 % úrovně loňského roku. Provoz některých rezidenčních služeb, které provozuje Charita (domovy pro seniory, matky s dětmi v tísni a ubytovny pro lidi bez domova), se tak ocitl na hranici udržitelnosti. "Naše služby se dostávají do kritické situace," řekl Oldřich Haičman. Na fóru mj. zanělo, že větší důraz by měl být kladen na terénní služby v domácnosti klienta, které jsou až desetkrát levnější než služby rezidenční.

 

Stefan Wallner hovořil o chystaném Dokumentu o chudobě 2010, který je zatím ve stadiu příprav. Dokument bude popisovat rozsah a vývoj chudoby (která není jen materální) v jednotlivých zmích Evropy ("od Portugalska po Ukrajinu") a to narůzných úrovních.

 

Robert Urbé dodal, že Dokument o chudobě 2010 bude analýzou, odkud krize vyšla a návodem k tomu, jak jí překonat. Základní princip - solidarita - by se měl do společnosti vrátit. Sociální dávky by proto vlády v jednotlivých zemích v tuto dobu neměly škrtat.

 

Pražské fórum se konalo v rámci programu Evropského společenství pro změstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007–2013). Tento program řídí Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, tak jak je stanoveno v sociální agendě, a přispívat tak k naplňování cílů Lisabonské strategie v uvedené oblasti.

 

Bližší informace:

Petra Šustrová, tel. 731 466 506

Gabriela Naušová, tel. 731 598 790