2. října 2009 Z domova

Prachatickému Mostu naděje hrozí zánik

Zaměstnání, byty a dluhy. Tato trojice je podle ředitelky Farní charity Prahatice Michaely Veselé nejčastějším "strašákem" klientů, zařazených do terénního sociálního programu prachatické Charity.

Zaměstnání, byty a dluhy. Tato trojice je podle ředitelky Farní charity Prahatice Michaely Veselé nejčastějším "strašákem" klientů, zařazených do terénního sociálního programu prachatické Charity.

 

Dva zaměstnanci tohoto programu s názvem Most naděje se starají zejména o ty, kdo přišli o práci, mají problémy s úhradou nájemného a vlivem nepříznivých okolností se dostali do kolotoče dluhů, které vytloukají novými, ještě vyššími půjčkami.

 

S padesátkou stálých klientů z celého okresu a okolí prachatičtí spolupracují dlouhodobě, navštěvují je v jejich bydlištích, povzbuzují je a radí jim, na jaké dávky mají nárok, jak situaci zvládnout a jak se postavit na vlastní nohy. "Jsou-li silně zadluženi, nevyřešíte jejich situaci za týden, musíte s nimi pracovat řadu měsíců," vysvětluje ředitelka Veselá. Kdo jsou jejich klienti? Jednotlivci a rodiny s dětmi, lidé po návratu z výkonu trestu, jedinci, kteří nemají pracovní návyky anebo nestačí současnému tempu, zkrátka lidé, kteří svoji situaci nezvládají ekonomicky a často ani psychicky.

 

A vyhlídky do budoucna? "Na příští rok nám opět chybějí peníze." Z pětimilionového obratu (kromě terénní služby provozuje prachatická Charita také azylový dům pro lidi bez domova a dům pro matky s dětmi v tísni) mají zatím přislíbeny miliony tři.

 

Finanční situace byla ovšem napjatá i letos. Na celoroční provoz azylového domu pro muže získali letos z ministerstva práce a sociálních věcí necelých šest set tisíc korun, tedy částku, která stačí pokrýt provozní náklady zhruba na jeden kvartál. Naštěstí s penězi vypomohl kraj. "Také sponzorů nám letos ubylo, lidé se bojí investovat," říká ředitelka Vaselá. A jestli peníze nějakým zázrakem na příští rok nesežene, nerada připouští i krajní variantu: "Hrozí, že by terénní sociální program úplně zanikl..."

 

Jan Oulík (2. října 2009)