16. února 2010 Z domova

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

 Postní dobu pro věřící obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se uskuteční z pověření České biskupské konference.

(ČR) Postní dobu pro věřící obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se uskuteční z pověření České biskupské konference.

 

Lidé tak mohou peníze za požitky, které si během postu odřekli, věnovat na pomoc bližním v nouzi a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.

 

Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (17. února), nebo zejména pak na 1. neděli postní (21. února), a potrvá až dokonce postního období.

 

Jde o již o druhý ročník této akce, která se v loňském roce uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí činila almužna více než 3,4 miliony korun). Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl.

 

„Například dítě, když se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou pak použity na charitativní potřeby,“ vysvětluje ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

 

„Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry,“ říká olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner.

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém letošním lednovém plenárním (19.-20. ledna 2010).

 

Letos se tato akce uskuteční v době od 17. února do 4. dubna, ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr schránek proběhne až 11. dubna, tedy o 2. neděli velikonoční. V kostelích olomoucké arcidiecéze budou věřící schránky s postní almužnou odevzdávat již na Květnou neděli.

 

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

 

Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 98 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech diecézí. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů duchovního správce.

 

Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

 

Další informace zde

 

Květnou nedělí v olomoucké arcidiecézi končí sbírka Postní almužna

(tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc z pátku 26. března 2010)

 

Bannery ke stažení:

 

380 x 60 px

468 x 60 px