Podceňovat bolest duše se nevyplácí, obraťte se na naše krizové linky
25. října 2021 Z domova

Podceňovat bolest duše se nevyplácí, obraťte se na naše krizové linky

Spolu s podzimními dny přichází chmury a špatné nálady, což se negativně podepisuje na celkové duševní pohodě mnoha lidí. Zhoršení psychického stavu mohou pociťovat zejména ti, kteří již nějakým psychickým onemocněním trpí. Aby toho nebylo málo, k podzimu se znovu připojuje zvýšený nárůst počtu nakažených covidem-19, který může vyústit k opětovnému omezení každodenních činností. Důležité je vnitřní trápení neskrývat a vyhledat včasnou pomoc. Charita provozuje několik krizových linek, na které se můžete se svými problémy obrátit.

Úkolem krizových linek je poskytování psychické podpory a informací, které mohou volajícího dovést k následnému řešení potíží. „Nesoudíme a pomáháme empatickým přijetím a nasloucháním. Snažíme se být pro volajícího podporou v rozhodnutí svízelnou situaci aktivně řešit a případně jej odkázat na odbornou péči,“ vysvětluje Zdeňka Švancarová, vedoucí Linky důvěry Blansko.  

Krizové linky

  • Linka důvěry v Blansku ( s celostátní působností) je dostupná nonstop na číslech +420 516 410 668 a +420 737 234 078
  • Krizová linka Diecézní charity Plzeň je dostupná na čísle +420 777 167 004
  • Krizová linka Diecézní charity České Budějovice je dostupná na čísle +420 603 281 300
  • Krizová linka Oblastní charity Vimperk je dostupná na čísle +420 732 122 071
  • Krizová linka Farní charity Tábor je dostupná na čísle +420 381 255 999
  • Krizová pomoc Charity Opava je dostupná na čísle +420 553 653 776
  • Krizová linka Charity Olomouc je dostupná na čísle +420 734 435 078

Na krizové linky aktuálně nejčastěji volají lidé, kteří čelí různým onemocněním, samotě, potížím ve vztazích, depresím či úzkostem. Naopak hovory na téma pandemie v poslední době téměř vymizely. Se svým trápením se svěřují zejména lidé středního až seniorského věku, ale občas zavolají i dospívající. „Nezaznamenáváme ani příliš mnoho telefonátů od obětí domácího násilí, což však neznamená, že mezi námi nejsou. Často se totiž bojí o tomto problému mluvit. Stydí se za to, co prožívají,“ říká Zdeňka Švancarová.

Počet volajících se na začátku podzimu ve srovnání s letošním létem příliš nezměnil. Skokový nárůst zaznamenala Linka důvěry Blansko zejména v loňském roce, kdy se počet volajících zvýšil o 20 % vlivem pandemie.

Pokud také patříte mezi ty, kteří se nachází v bezvýchodné situaci či psychické nepohodě, nemějte obavy a zavolejte na některou z našich krizových linek. „Někdy si stačí popovídat, slyšet někoho nezaujatého a získat odstup a povzbuzení. Naše linka je anonymní a pracovníci jsou vázání mlčenlivostí,“ ujišťuje vedoucí Linky důvěry.