Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách
10. února 2022 Z domova

Platforma 10 spouští kampaň na podporu zvýšení mezd v sociálních službách

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb poukazují na dlouhodobou nespravedlnost při financování sociálních služeb. Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou i 10 tisíc měsíčně. K odstranění nerovných podmínek se sdružili do Platformy 10, spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízejí každého k její podpoře.

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb, včetně Charity Česká republika, dlouhodobě zápolí s dvojím metrem v odměňování pracovníků v sociálním segmentu. Úhrada od klientů sociálních služeb totiž zdaleka nepokryje kompletní náklady za odvedenou práci a příspěvkové organizace je hradí díky dotacím od svých zřizovatelů. Pro nestátní poskytovatele jsou ale dotace krajů, měst a obcí nenárokové, a tak stále bojují s nedostatkem finančních prostředků, přestože za stát vykonávají stejnou práci, ve stejném rozsahu i kvalitě.

Zatímco státem, kraji či městy zřizované sociální služby z hlediska financování „mají své jisté“, v nestátním sektoru mají ředitelé služeb co dělat, aby vůbec sehnali dostatek finančních prostředků na výplaty svých lidí a nezbytné výdaje na provoz sociálních zařízení. To neziskové organizace udržuje ve stálé existenční nejistotě.

Na vině je špatně nastavený nenárokový systém úhrady sociálních služeb, které za stát všechny tyto organizace vykonávají, ale který jim nepokryje kompletní náklady za odvedenou práci, popisuje společně důvody dlouho trvající nerovnosti desítka organizací.

Na nerovnováhu v zabezpečení sociálních služeb podle nich dobře ukazuje výrazný nepoměr mezi možnostmi platů u státních organizací a mezd u nestátních poskytovatelů, který může být i deset tisíc korun měsíčně ve stejném pracovním zařazení.

Ředitelé velkých nestátních organizací poskytujících sociální služby považují za potřebné, aby vláda narovnala rozdíly mezi platovou a mzdovou sférou. Nutné je narovnání podmínek financování běžného rozpočtu pro nestátní organizace (tedy jistotu pro jejich služby i klienty těchto služeb) a zajištění stejných podmínek pro financování obnovy majetku a investic potřebných k údržbě a rozvoji základní sítě sociálních služeb. 

Nestátní poskytovatelé se proto sdružili do Platformy 10 a spouštějí kampaň Stejná odměna a vybízí k její podpoře sdílením příspěvků na sociálních sítích nebo lajkováním.

Na webu www.stejnaodmena.cz si zájemci mohou dohledat i poslance ze svého kraje, jemuž mohou zaslat osobní dopis k podpoře rovných podmínek v sociálních službách.

Podrobnější informace najdete v tiskové zprávě