24. října 2009 Z domova

Pilotní projekt Charita v 21. století vyzkoušejí v Charitě Zábřeh

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) představila svůj pilotní projekt Charita v 21. století. Jeho součástí je také projekt Technika slouží seniorům. Ředitel ACHO Václav Keprt zdůraznil, že nový projekt by měl zjednodušit administrativu ošetřovatelských a pečovatelských služeb.

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) představila svůj pilotní projekt Charita v 21. století. Jeho součástí je také projekt Technika slouží seniorům. Ředitel ACHO Václav Keprt zdůraznil, že nový projekt by měl zjednodušit administrativu ošetřovatelských a pečovatelských služeb.

 

Projekt Charita v 21. století vychází z technologické spolupráce s firmami Kvados, a. s., a T-Mobile, s nimiž společně vyvinula systém evidence pečovatelských a ošetřovatelských služeb.

 

„Zdravotní sestry a pečovatelky zaznamenají výkony u klienta prostřednictvím mobilního minipočítače PDA, záznam pak přímo od klienta odešlou zdravotní pojišťovně a centrálnímu počítači své Charity, odpadne jim tak složité papírování po návratu z terénu,“ představil program Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh, která jej bude po tři následující měsíce testovat.

 

Další výhodou bude, že pokud třeba některá ošetřovatelka onemocní, nebo nebude moci jít na domluvenou návštěvu klienta, vrchní sestra v centrále operativně přesune péči o klienta jiné pracovnici prostřednictvím PDA, který jí doručí také rozpis úkonů a údaje z kartotéky. Každá pracovnice Charity tak ušetří minimálně dvě hodiny denně, které bude moci věnovat třeba vzdělávání,“ doplnil výčet výhod Ing. Martin Zeman ze společnosti Kvados.

 

Minipočítače PDA bude testovat 28 sester a pečovatelek zábřežské Charity, které se starají o 1100 klientů. Pokud se program osvědčí, projekt by se mohl rozšířit do všech Charit, případně i do ostatních organizací, poskytujících tyto služby.

 

Součástí projektu Charita v 21. století je také projekt Technika slouží seniorům. Ve spolupráci s firmou Teltech servis, a. s., byly vyvinuty náramky pro seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené, stejně jako pro jejich příbuzné či pečovatele. Náramky s vestavěnou komunikační jednotkou s GMS/GPRS modulem jsou vybaveny tlačítky, jimiž si uživatel může jednoduše přivolat pomoc, např. příbuzného, lékaře nebo monitorovací služby.

 

Pro klienty s Alzheimerovou nemocí jsou určeny náramky s GPS lokátorem, který v případě potřeby zjistí kde se nacházejí, nebo kde byli, než se ztratil signál GPS.

 

Náramky ACHO zakoupila díky sponzorům – Nadaci České spořitelny a firmám T-Mobile a Kvados, a. s., ale také dárcům Tříkrálové sbírky. Zatím má Charita 100 náramků.

 

Kritériem pro jejich přidělení bude potřebnost klienta. Náramky začne přidělovat Charita Zábřeh okamžitě po jejich kompletaci v Chráněné dílně Zábřeh. „Zatím formou zápůjčky na jeden měsíc, ale klienti nebo jejich příbuzní si je budou moci také zakoupit na stálo,“ dodal Jiří Karger.

 

Ivana Jeništová

(článek převrat z Olomouckého arcidiecézního informátora Oldin, ročník XIX, 5/2009, květen 2009, s. 9)