Papež František vyzývá: Podej svou ruku chudákovi!
14. listopadu 2020 Z domova

Papež František vyzývá: Podej svou ruku chudákovi!

Chudí lidé kolem nás jsou naším svědomím, nepřehlížejme je. Současná epidemie přinesla nová svědectví o tom, jak vnímat starozákonní slova Podej svou ruku chudákovi. Tento biblický citát je výchozím mottem papežova poselství k Světovému dni chudých, který si letos připomínáme 15. listopadu.

Papežova výzva je posilou a inspirací pro zaměstnance, dobrovolníky i příznivce Charity Česká republika. „Podaná ruka je znamením: je bezprostředním znamením blízkosti, solidarity, lásky. V těchto měsících, kdy byl celý svět zachvácen virem, který přinesl bolest a smrt, zmatek a bezútěšnost, jsme mohli vidět mnoho podaných rukou,“ píše papež František v letošním poselství inspirovaném slovy Podej svou ruku chudákovi (Kniha Sírachovcova 7,32). Myslí tím lékaře, zdravotní sestry a bratry, kteří slouží nemocným, ale i ty, kteří pracují ve veřejné správě a zajišťují potřebné prostředky pro záchranu životů, lékárníky a kněze. A také dobrovolníky pomáhající lidem bez domova nebo těm, kteří nemají co jíst, zajistit základní služby a bezpečí.

„Ruka podaná chudému však nepřichází nečekaně. Spíše přináší svědectví, jak se připravit, abychom v čase potřeby chudého rozpoznali a pomohli mu. Na milosrdenství si nelze jen hrát. Je zapotřebí se v něm denně trénovat,“ vyzývá František a ve svém poselství dále nabádá: „I úsměv, o který se podělíme s chudým člověkem, je zdrojem lásky a umožňuje žít život v radosti. Kéž se tedy podaná ruka obohatí úsměvem toho, kdo svou přítomností a nabízenou pomocí druhé nezatěžuje, ale raduje se už z pomyšlení, že může žít jako Kristův učedník.“

Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tj. v neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Poprvé se konal v roce 2017, letos připadl na neděli 15. listopadu.

Český překlad poselství Svatého otce Františka k 4. světovému dni chudých

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj