Papež František: Dávejte chudým naději! Připomene je Světový den chudých
12. listopadu 2019 Z domova

Papež František: Dávejte chudým naději! Připomene je Světový den chudých

Verš z biblického žalmu (Žl 19,9) „Naděje ubohých nezajde navždy“ se stal mottem letošního papežova poselství k Světovému dni chudých, jenž připadne na 17. listopad. Papež František křesťanům ukládá, aby chudým lidem dodávali naději. K výzvě se připojuje i Charita Česká republika, jež se tradičně snaží papežovo poselství naplnit konkrétním obsahem.

Devatenáctý žalm byl sepsán v čase hospodářského vzestupu, který vyvolal silnou společenskou nerovnováhu, vysvětluje papež, jenže naše dnešní situace se od té tehdejší příliš neliší. Různé formy novodobého otroctví se naneštěstí týkají i mladých lidí, kteří doplácejí na krátkozrakou hospodářskou politiku, a milionů migrantů, s jejichž životy si často mocní zahrávají na politické šachovnici.


Chudí jsou vytlačeni z ulice

Dnešní chudí se mnohdy přehrabují v odpadcích mezi plody našeho nadbytku, píše papež. „Stali se součástí lidského smetiště, aniž by se těch, kdo to zapříčinili, zmocnil jakýkoli pocit viny. Společnost je považuje za parazity a nepromíjí jim ani jejich chudobu. A dokonce vytváří tak nepřátelskou atmosféru, že je vytěsňuje z ulice, jež byla jejich posledním domovem.“

Papež František líčí dravčí chování bohatých, ale devatenáctý žalm podává rovněž definici utlačovaného člověka jako toho, kdo důvěřuje Pánu, neboť jej zná, což v biblickém jazyce obnáší důvěrný, láskyplný vztah. Bůh zjednává spravedlnost a nezapomíná, bere útrapy a žal do svých rukou. Svatý otec opětovně varuje před Božím soudem – až nadejde den Páně, hlásaný proroky, domýšlivost bohatých nahradí solidarita četných chudých.

Do té doby se nicméně křesťanům ukládá, aby chudým lidem dodávali naději, a pokračovali tak v budování Božího království. „Tento program nemůže křesťanské společenství podceňovat, protože v sázce je jeho důvěryhodnost,“ naléhá papež František a upozorňuje, že „nejhorší diskriminací, kterou trpí chudí, je nedostatek duchovní pozornosti“.

Na druhou stranu již sama existence chudoby a nedostatku v sobě skrývá spásonosnou sílu: „Bůh si vyvolil ty, které svět pokládá za pošetilé, aby zahanbil moudré (1 Kor 1,26),“ uzavírá papež poselství k Světovému dni chudých.

Zdravotní středisko a oběd pro chudé

V týdnu předcházejícím Světovému dni chudých je otevřeno na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu zdravotní středisko, v němž mohou lidé díky dobrovolné práci lékařů absolvovat odborná vyšetření. Loni tuto službu využilo více než 3 000 lidí, z toho bylo téměř osmdesát procent nezaměstnaných.

Kromě toho se uskuteční oběd pro chudé se Svatým otcem v aule Pavla VI. pro zhruba půldruhého tisíce lidí nejen z Itálie, ale z celé Evropy. Koncertu nazvaného S chudými pro chudé se zúčastní oscarový skladatel filmové hudby, klavírista a dirigent Nicola Piovani spolu Mons. Marcem Frisinou, sbormistrem a autorem sakrálních skladeb. Obědy pro chudé loni organizovaly také mnohé místní církve v Evropě i ve světě.


Charita je chudým nablízku

K papežovu poselství se tradičně připojuje také Charita Česká republika. „Naši pracovníci a dobrovolníci se snaží papežovu výzvu naplnit konkrétním obsahem. Chudým a vyloučeným lidem jsme neustále nablízku, abychom porozuměli jejich trápení a pomohli nalézt cestu, jak změnit jejich nepříznivý osud,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

S chudými a s lidmi na okraji pracuje síť charitních zařízení v řadě míst České republiky. Charita provozuje i služby v terénu, kde lidi na okraji vyhledává a nabízí jim odbornou pomoc. Pracovníci charitních poraden se snaží odhalit příčiny chudoby a aktivně se zasazují o změnu legislativy v sociální i zdravotní oblasti.

V roce 2018 poskytla Charita Česká republika v rámci svých zařízení pomoc 145 886 osobám. Charita provozuje 43 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni (v roce 2018 to bylo 1 100 rodin, respektive 3 432 uživatelů), 4 domy na půl cesty (69 uživatelů), 68 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (8 168 uživatelů) a 56 sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (3 137 uživatelů).

Charita se zabývá také poradenstvím, V České republice provozuje 69 odborných poraden, z toho 46 se věnuje dluhovému poradenství. V oblasti dluhů se Charita snaží působit také na legislativu.


Papežovo poselství

Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Letos připadá na 17. listopad a jde o třetí ročník.

Poselství k Světovému dni chudých bylo zveřejněno již 13. června o svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Církev bude tento den, který papež František vyhlásil v závěru Roku milosrdenství, slavit již potřetí, a sice v neděli předcházející slavnosti Ježíše Krista Krále.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190614papez-frantisek-chudym-se-upira-i-jejich-chudoba