14. února 2009 Z domova

Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách

Charita ČR pořádá v Praze od 10. září do 4. prosince 2010 Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Charita ČR pořádá Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurzy se konají ve Vzdělávacím institutu Charity ČR, Máchova 7, Praha 2 od 10. září do 4. prosince 2010.

 

Cílovou skupinou jsou pracovníci sociálních služeb, na které se vztahuje zákonná povinnost splnění kvalifikačních předpokladů dle § 116 zákona 108/2006 Sb. a ostatní osoby se zájmem působit v sociálních službách na pozici pracovníka v sociálních službách (včetně pozice pečovatel/ka, osobní asistent/ka).

 

Jedná se o 150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe.

 

Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech. Obsahové náplně jednotlivých modulů budou sděleny při zahájení kurzu. Cena kurzu je 8 450 Kč.

 

Absolvent kurzu získá obecně zaměřenou kvalifikaci pro výkon funkce pracovníka v sociálních službách (včetně pozice pečovatel/ka, osobní asistent/ka). Tuto kvalifikaci je vhodné dále doplňovat dle profesní profilace dalšími kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Kurz je ukončen písemným testem, předložením samostatné práce a její obhajobou a předložením potvrzení o vykonání 25 hodinové praxe.

 

Podmínkou vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je nejméně 85 % účast na teoretické výuce a úspěšné vykonání ověření získaných znalostí a dovedností.

 

On-line přihlášku, data dvoudenních modulů, témata a hodinové dotace naleznete zde.

 

Kontaktní osoba: q8AkQMQL-nym5f56JT

Odpovědná osoba: t%EhQMQH0mEkQMQEWevx5f4UN8nm_d96Ku