Nová kniha: Porozumění a krize
29. března 2019 Z domova

Nová kniha: Porozumění a krize

Věděli jste, že Charita už přes deset let provozuje asistenční infolinku pro cizince v Česku? V roce 2008 začaly operátorky pomáhat Mongolům žijícím u nás, v roce 2012 Vietnamcům a vloni i Ukrajincům. A také všem, kteří s nimi přicházejí do styku. Zkušenosti z práce na lince jsme shrnuli do knihy, z které se například dozvíte, jak se žije Mongolům a Vietnamcům v Česku, jaké hodnoty jsou pro ně důležité, jaké překážky překonávají a kde si připadají doma.

V pátek 29. března jsme v Akademickém konferenčním centru slavnostně představili publikaci „Porozumění a krize“, která se věnuje interkulturní práci Asistenční infolinky ve vietnamském a mongolském jazyce, s přesahem do jazykových, kulturních a sociálních specifik zmíněných kultur.

Kniha zachycuje vybrané aspekty práce s lidskými krizovými situacemi na pomezí několika kultur, nabízí vhled do stručné historie migrace, metodologie práce na asistenční lince a zejména vybraných tematických okruhů – rodina a výchova dětí, onemocnění, závislosti, domácí násilí a úmrtí v kontextu života Vietnamců a Mongolů žijících v České republice.

Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, místních samospráv, neziskových organizací a akademické obce. Klára Boumová, vedoucí projektu Infolinky, na úvod představila projekt MIND, jehož cílem je mimo jiné šíření objektivních a pravdivých informací o migraci.

O potřebnosti integračních projektů, které přispívají k větší soudržnosti města, krátce promluvil pražský zastupitel Jakob Hurrle. Samotnou knihu představily její autorky Daniela Vodáčková a Eva Obrátilová. Pro následné dotazy a diskuzi byli k dispozici i další spoluautoři a členové týmu operátorů Infolinky.

 

 

 

 

Vydání publikace podpořil Magistrát hl. m. Prahy v rámci grantu „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“.

Představení publikace bylo podpořeno projektem MIND financovaným Evropskou unií.

#whatishome

 

EuropeanUnion_vlajka

logo-magistrat-1024x1024