Návrh ministerstva financí může ohrozit chod azylových domů či krizové pomoci
20. srpna 2019 Z domova

Návrh ministerstva financí může ohrozit chod azylových domů či krizové pomoci

Ministerstvo financí přišlo v polovině srpna s návrhem změny financování sociálních projektů z Evropského sociálního fondu. Pokud projde, může způsobit velké problémy poskytovatelům preventivních sociálních služeb – například azylových domů, krizových či nízkoprahových center. Změna financování se může dotknout už období 2021 až 2027.

Dvě hlavní navrhované změny, které spolu s dalšími nevládními organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb kritizujeme, je snaha o snížení dotací ze současných 100 % a změna způsobu jejich vyplácení. Namísto současného průběžného financování se ministerstvo snaží prosadit proplácení celé částky až zpětně. Co je však logické a vhodné u komerčních subjektů, může neziskovou oblast a jí poskytované sociální služby nenávratně poškodit.

U současného způsobu „ex ante“ jsou poskytovatelům sociálních služeb peníze na předem schválené projekty poskytnuty před jejich provedením a organizace poté dokládají detailní využití těchto prostředků. Využití kontroluje ministerstvo, případně i nezávislý audit. Organizace se navíc o projekty ucházejí  ve veřejných soutěžích podle jasných pravidel.

Navržená změna na systém financování „ex post“ je problematická. Proč? Cílem neziskových organizací není zisk, ale pomoc s řešením složité situace či problému, ve kterém se ocitli někteří lidé. Tuto službu si stát u těchto organizací objednává, protože je to pro stát, kraje a obce výhodné. Neziskovky zisk nevytvářejí a nemají tedy z čeho další projekty předfinancovat.

Návrhem ministerstvo financí vlastně říká: Dělejte si svoje, pomáhejte, poskytujte potřebné služby, ale za peníze, které si sami někde předem získáte. Veškerou počáteční režii, nákup materiálu, průběžné placení lidí si uhradíte sami. A teprve poté vám budou, možná, náklady proplaceny. Situace je však trochu jiná: je to právě povinnost státu sociální služby svým potřebným občanům zajistit.

„Zachování ex-ante plateb a 100 % výše dotací v neinvestičních aktivitách ESF pro neziskový sektor je zcela nezbytné. Bez těchto podmínek nebudou moci neziskové organizace poskytovat řadu svých služeb zejména v sociální oblasti vůbec, jiné jen velmi obtížně. Jedná se přitom o služby sociální prevence, mezi něž patří například azylové domy, nízkoprahová centra, krizová a intervenční centra nebo terénní programy,“ uvádí Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Více o tématu najdete v komentáři ze serveru Svetneziskovek.cz, kterému jsme poskytli vyjádření.