Mráz ohrožuje všechny, hlavně pak lidi bez přístřeší. Pomozte jim spolu s námi
30. listopadu 2021 Z domova

Mráz ohrožuje všechny, hlavně pak lidi bez přístřeší. Pomozte jim spolu s námi

Mrazivé počasí je zejména pro lidi bez střechy nad hlavou vždy problémem. Část z nich se proto nyní obrací na naše azylové domy, nocležny či denní centra. Charitní síť v chladném období výrazně rozšiřuje kapacity a služby právě pro ty, kteří žijí na ulici a nemají se kam vrátit. 

Zavádíme znovu již osvědčená opatření, jakými jsou například vyhřívané obytné buňky či „teplé židle“, na kterých může osoba bez domova bezpečně a v teple strávit mrazivou noc. Krátkodobý azyl a teplé jídlo je jen dílčím, okamžitým řešením neutěšené situace těchto lidí. Charita Česká republika jim ale krom azylu před mrazem nabízí i odborné poradenství a praktickou pomoc například s tím, jak se dostat z nekonečné spirály zadlužení.

Naše charitní azylové domy, denní centra i noclehárny jsou na nástup mrazů vybaveny a připraveny. Poskytnou okamžitou pomoc lidem bez domova v podobě teplého pokrmu a noclehu. Pokud někde volná lůžka chybějí, nabízejí Charity alespoň možnost přečkat noc na tzv. teplé neboli suché židli. Znamená to, že se lidé z ulice mohou uchýlit do místnosti se sociálním zařízením, kde přestojí to nejhorší, a většinou dostanou i polévku nebo čaj na zahřátí. V některých městech bývají v provozu vytápěné stany nebo vyhřívané buňky. Jinde testují speciální „iglú“. Jde o polystyrenové přístřešky, které uvnitř izolují teplo. V menších městech a obcích, kde Charita služby pro lidi bez domova nemá, spolupracujeme s místními úřady – ty mohou často poskytnout prostory, kam se mají lidé z ulice možnost před mrazivým počasím schovat. Jedná se například o ubytovny pro dělníky najímané na sezónní práce.

Klíčové je, aby se informace o dostupných možnostech k bezprizorním lidem dostaly. Proto vysílá Charita do ulic terénní pracovníky, kteří je vyhledávají a instruují, kam se mohou obrátit a za jakých podmínek. Na řadě míst nám pomáhá při záchraně lidí bez přístřeší i městská policie; o zapojení ale prosíme i vás, milí spoluobčané. I vy je totiž můžete nasměrovat do zařízení, které je na pomoc připraveno!

Na místě je možné člověku bez domova zaplatit nocleh (většinou se jedná o skutečně symbolickou částku) nebo se domluvit se sociálním pracovníkem na další formě pomoci. Vítány jsou jakékoli příspěvky na sociální služby, které lidem bez domova navíc pomáhají celoročně. Tato sociální zařízení lze podpořit i materiálně. Vhodnou formou pomoci je (po předchozí domluvě s vedením takového zařízení) i darování ošacení, lůžkovin nebo trvanlivých potravin.

Prosíme vás, abyste nebyli lhostejní k lidem, které vidíte na ulici ležet bez hnutí. Mohou se totiž nacházet v přímém ohrožení života a nemusí se ani jednat o člověka bez domova. Pokud se venku v mrazivém počasí setkáte s ležícím člověkem, který nereaguje na jakékoli podněty, pomůžete přivoláním záchranné služby (linka 155), případně městské policie (linka 156). Děkujeme!

Foto: Jindřich Štreit

Mrazivé počasí představuje nebezpečnou tělesnou zátěž zejména pro organizmus chronicky nemocných, starších osob i malých dětí. Bývá i stresovým faktorem, přitěžujícím astmatikům či kardiakům. Podchlazení nelze podceňovat, může jít totiž o život ohrožující stav, který v mezních případech vede i k úmrtí.

  • Co je to podchlazení?

Jde o pokles tělesné teploty pod 35 °C. Dochází k němu při velkých mrazech, ale urychluje ho i zvýšená vlhkost, vítr a samozřejmě konzumace alkoholu. V ohrožení života se tak ocitají velice často lidé bez přístřeší, pro které je alkohol často jediným zdrojem krátkodobého „zahřátí“.

  • Jak se podchlazení projevuje?

Postižený zažívá výrazný pocit chladu s třesavkou. Pokud se nedostane do tepla, může nastoupit apatie, dezorientace či zmatenost a ztráta koordinace pohybů. Při neposkytnutí pomoci následuje ztráta vědomí a v krajních případech pak zástava dechu a krevního oběhu.

  • Jak pomoci?

Vycházíme ze základních resuscitačních principů a postupů. Nereaguje-li postižený, otočíme ho na záda, zakloníme mu hlavu, zvedneme bradu a zjistíme, zda dýchá. Nedýchá-li, je nezbytné volat záchrannou službu – linku 155 (pozn.: linka 112 je zastřešující linka pro všechny složky integrovaného záchranného systému, čili policii, hasiče a zdravotnické záchranáře, odkud se hovory dále přepojují dle druhu tísně na dispečinky jednotlivých složek IZS; je tedy efektivnější volat přímo záchranku, aby nebyly ztraceny drahocenné vteřiny, potřebné k záchraně života) – a podle pokynů operátorky dispečinku záchranky pak zahájit resuscitaci.

Pokud dotyčný dýchá, i tak je třeba volat záchrannou službu a do jejího příjezdu sledovat stav postiženého. Máte-li k dispozici cokoli, čím lze pacienta přikrýt, učiňte tak. Rozhodně s podchlazenou osobou nehýbejte a nenuťte ji se postavit a zahřát chůzí. Ve stavu podchlazení organizmu může totiž náhlá fyzická námaha vyvolat patologickou srdeční aktivitu, a dotyčný může upadnout v důsledku zástavy oběhu do bezvědomí.

  • Pozor na alkohol!

Velice nebezpečná je v mrazech zvýšená konzumace alkoholu. Alkohol způsobí roztažení cév v těle, a tím sice přivodí dotyčnému krátkodobý pocit zahřátí, ale protože tentýž efekt vyvolává i v končetinách, dochází k rychlejšímu úniku tepla a k snadnějšímu podchlazení.

  • Nebezpečné omrzliny

Podchlazená osoba může dokonce trpět omrzlinami. Jde o lokální, různě rozsáhlé zasažení tkání v důsledku působení chladu. Obvykle se týká nejen kůže, ale i hlubších struktur tkáně. Těžké omrzliny často vedou k nutnosti amputace postižené končetiny. Nejnáchylnější k omrzlinám bývají prsty, uši či nos.

  • Jak postupovat? 

Postižený bývá bledý, necítí zasažené místo. V tomto případě je nezbytné co nejdříve vyměnit vlhký nebo zmrzlý oděv za suchý a omrzlou část těla zahřívat. Stačí pouhé tělesné teplo, a postižené místo na těle nikdy netřít sněhem! Pokud potíže do několika minut nezmizí, naopak se již objevují puchýře či černání kůže, je nezbytné lékařské ošetření.

  • Jak podchlazení a omrzlinám předejít?

Stavům podchlazení a omrzlinám lze předcházet dodržováním pitného režimu, dostatečně teple se oblékat a k zahřátí nikdy nepoužívat nadměrné množství alkoholu.