Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď
17. srpna 2022 Z domova

Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď

Ve středu 17. srpna uspořádala Charita Česká republika ve své centrále v Praze brífink na téma milostivé léto II a ratifikace evropské směrnice o oddlužení, na kterém před novináři promluvila koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika Iva Kuchyňková.

„Charita Česká republika přikládá milostivému létu II mimořádnou význam, neboť je to alespoň pro část lidí výjimečná příležitost, jak se právě teď vymanit z dluhů a vrátit se do běžného života,“ říká na úvod Iva Kuchyňková a dodává, že je nyní prvořadné především to, aby se veřejnost o institutu milostivého léta vůbec dozvěděla, aby věděla, co je jeho podstatou, jaké nabízí možnosti a jak ho případně využít.

Státem legislativně podpořená akce milostivé léto II umožní konkrétně definované skupině dlužníků zbavit se závratně vysokých úroků, exekučních poplatků a dalších sankcí, o které se v průběhu času navýšil původní dluh a které některým téměř znemožňují výhled na jeho splacení. Možnost využít milostivého léta má svá pravidla, ve kterých nemusí být úplně jednoduché se zorientovat. Proto Charita Česká republika připravila na svých webových stránkách speciální sekci věnovanou přehlednému zpracování toho, na koho se akce vztahuje, jak konkrétně postupovat při jejím uplatňování a dále pak odpovědi na nejčastější otázky a vzorový dopis žádosti exekutorovi o sdělení výše jistiny dluhu.

Charitní expertka na sociální oblast nezapomněla zmínit ani význam zhruba sedmdesáti dluhových poraden, které organizace provozuje po celé republice. Odborníci v dluhových poradnách mají dlouholeté zkušenosti s klienty, které trápí dluhová problematika. Dokážou s nimi individuálně a citlivě rozebrat jejich situaci, zanalyzovat možnosti příjmů, nastavit splátkový kalendář, sepsat smlouvu se zaměstnavatelem, oslovit exekutora, popř. probrat možnosti oddlužení. Dluhové poradny jsou tak nadějí i pro lidi, na které se milostivé léto II nevztahuje.

Těm, kteří by chtěli tuto „dluhovou amnestii“ využít, doporučuje paní Kuchyňková, aby kontaktovali bezplatnou odbornou poradnu v místě svého bydliště již nyní a s její pomocí se začali připravovat. Celá akce totiž potrvá jen tři měsíce a zkušenost z minula ukázala, že je to dost krátká doba. „Uhradit jistinu však mohou dlužníci až od prvního září,“ varuje odbornice, „před tímto datem by byla částka použita na splacení stávajícího dluhu včetně úroků a sankcí a na milostivé léto II zakotvené v zákoně by se nevztahovala.“

„Oproti minulému období došlo k několika změnám,“ upozorňuje dále Iva Kuchyňková na novinky oproti předchozí akci milostivé léto, které proběhlo na přelomu loňského a letošního roku. „Například když exekutor nereaguje na žádost do 15 dnů, prodlužuje se období dluhové amnestie pro dlužníka o danou dobu. Dále pak došlo k navýšení administrativního poplatku na 1 815 korun.“

Na závěr připomněla Iva Kuchyňková naléhavou potřebu ratifikovat co nejdříve evropskou směrnici o oddlužení, která by měla mimo jiné přinést do insolvenčního zákona změnu v oblasti přístupu k oddlužení, k němuž by měl mít přístup každý, kdo projeví vůli se oddlužit, a dále zkrácení doby insolvence maximálně na 3 roky, pro všechny fyzické osoby, a sjednotit tak naši legislativu s evropskou.