Letos poprvé můžete zažít jinak nejen město, ale také Charitu
13. září 2022 Z domova

Letos poprvé můžete zažít jinak nejen město, ale také Charitu

Do sousedských slavností Zažít město jinak se letos poprvé zapojuje i Charita Česká republika. Na svém stanovišti na Jungmannově náměstí v centru Prahy nabídne v sobotu 17. září kolemjdoucím zajímavý kulturní i volnočasový program a v rámci série odborných přednášek a debat nechá posluchače nahlédnout do širokého spektra svých aktivit, ať už z oblasti sociální a zdravotní, tak i migrační či zahraniční humanitární a rozvojové spolupráce.

Letošní ročník oblíbené akce Zažít město jinak má jako hlavní téma Bez zábran. I když ze své každodenní praxe dobře víme, kolik bariér a jakého druhu musí člověk ve městě, ve společnosti či v různých fázích života překonávat, není to pro nás podstatné. Daleko důležitější je, že kvůli tomu nikoho neodsuzujeme, že v tom nikoho nenecháme a že chceme a dokážeme pomoct. A to už více než sto let! Naše prezentace ve veřejném prostoru chce mimo jiné seznámit co nejširší publikum s tím, jaké služby Charita lidem poskytuje v Česku i v zahraničí, jaké zkušenosti za dobu své existence nasbírala, jaká sociální a zdravotní témata jsou pro ni ústřední a jak se legislativně zasazuje o zlepšení situace v těchto oblastech.

S kým jiným než se svými nejbližšími oslavit stoleté výročí?

Charita Česká republika si v tomto roce připomíná sté výročí svého založení. Sto let pomoci potřebným na pouti celým jejich životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří, napříč stoletími, napříč válkami, krizemi a zvraty. A ačkoli je stovka již úctyhodný věk, můžete se sami přijít přesvědčit, že jsme organizace dynamická, aktivní, kreativní a také že jsme báječnými sousedy. Sousedy, kteří jsou vždy připraveni pomoct a navíc nezkazí žádnou legraci. Pozvánka na tradiční sousedské slavnosti Zažít město jinak je určena nejen lidem z bezprostředního okolí, ale všem, kdo mají zájem poznat, co je Charita, čím se zabývá, komu pomáhá a kdo v ní pracuje.

Hlavní program, který si na sobotní událost Charita Česká republika připravila, se bude odehrávat přímo na Jungmannově náměstí. Výběr tohoto místa není úplně náhodný, ale rovněž úzce souvisí s charitní historií – v klášteře u františkánů (Jungmannovo náměstí 20) totiž v letech 1931 až 1937 sídlilo ústřední vedení Svazu katolické charity v Čechách a na Moravě, resp. celostátní sekretariát Říšského ústředí a současně ústředí pražské arcidiecéze. Sídla se v průběhu dějin ještě několikrát měnila, nyní se sídlo Charity Česká republika nachází v nedaleké Vladislavově ulici.

Těšit se můžete na taneční performanci, jejíž choreografie vznikla přímo k této příležitosti, na interaktivní hru na téma udržitelného rozvoje, drobné aktivity pro děti i dospělé, souhrnné informace o službách, které nabízíme, radost si můžete udělat ale třeba také okamžitou fotografií od Fujifilm Instax pořízenou před naší fotostěnou. Tuhle coolovou fotku totiž budete mít bezprostředně po focení v ruce. Pokud nejste lhostejní k současnému společenskému dění u nás i ve světě, přijdete si určitě na své na debatách s těmi nejpovolanějšími. V běžně veřejnosti nepřístupném refektáři přilehlého františkánského kláštera při kostelu Panny Marie Sněžné budou po celý den probíhat debaty na aktuální témata s našimi odborníky, které bude moderovat René Kekely.

Program přednášek:

10 až 10.45 h – O historii katolické Charity v Čechách a na Moravě
s historikem doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., DSc. z Historického ústavu AV ČR

11 až 11.45 h – O humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí
PhDr. Mgr. Jiřím Škvorem, MBA, šéfem oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Charitě Česká republika

12 až 12.45 h – O migraci a integraci cizinců s Mgr. Klárou Boumovou, manažerkou pro advokační činnost v oblasti migrace Charity Česká republika

13.30 až 14.15 h – O dluhové amnestii zvané milostivé léto II s Mgr. Pavlem Šejnohou, právníkem z Občanské poradny Charity Moravská Třebová

14.30 až 15.15 h – O domácí zdravotní péči s Bc. Ludmilou Kučerovou, DiS., manažerkou pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika

15.30 až 16.15 h – O škole Young Caritas s Lucií Konvalinkovou, mediální a kampaňovou koordinátorkou GRV (globální rozvojové vzdělávání)