Končí lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů k novele exekučního řádu, o níž se bude jednat v září
30. července 2020 Z domova

Končí lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů k novele exekučního řádu, o níž se bude jednat v září

Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny bude v září jednat o novele exekučního řádu. Pozměňovací návrhy k této novele mohou poslanci podávat do konce července. Nyní tedy záleží na nich, zda svým rozhodnutím pomohou zadluženým lidem, kteří nejsou schopni svou situaci sami řešit, anebo spíše takzvaným obchodníkům s chudobou.

Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny bude v září jednat o novele exekučního řádu. Pozměňovací návrhy k této novele mohou poslanci podávat do konce července. Nyní tedy záleží na nich, zda svým rozhodnutím pomohou zadluženým lidem, kteří nejsou schopni svou situaci sami řešit, anebo spíše takzvaným obchodníkům s chudobou.

Od novely exekučního řádu si slibujeme, že pomůže legislativně ukotvit úplnou teritorialitu. Což by znamenalo velkou úlevu v administrativě zaměstnavatelů, kteří doplácí na to, že si věřitelé mohou exekutora vybírat. Zadlužení zaměstnanci v exekuci jsou běžně povinni zajistit komunikaci se všemi svými exekutory. Teritorialita by tedy významně pomohla zlepšit jejich situaci. 

V praxi to znamená, že by měl jeden exekutor na starosti všechny dluhy dlužníka. Tento systém by nabíhal postupně, každá nová exekuce by již směřovala na konkrétního exekutora. Do budoucna by nedocházelo k tomu, že dluhy jednoho člověka řeší několik exekutorů rozptýlených po území celé republiky.

V takových případech je obtížné zjistit skutečný počet a výši dluhů, komunikace je obtížná, celý proces se prodlužuje a výrazně prodražuje. Ve výsledku to má dopad nejen na zaměstnavatele, dlužníky, ale i na věřitele: pokud totiž bude dlužník mít jednoho exekutora, který bude znát jeho finanční situaci i celkovou výši dluhu, může věřitel snáze dostat své peníze zpět. A lépe se bude pracovat i exekutorům.

Na oddlužení stále nedosáhne řada lidí, pro mnohé z nich je oddlužení stále nemožné, což není výhodné pro nikoho. Tito lidé budou stále závislí na sociálním systému podpory.

Nejen zadluženým i zaměstnavatelům by měl pomoci také poslanecký návrh na chráněný účet, na který by mohly být zasílány výplaty a sociální dávky.

Dalším dobrým návrhem je i tzv. milostivé léto, protože jedině tak se mohou z kolotoče zadlužení vymanit lidé, kteří se poctivě snažili své dluhy splatit. Naší snahou je, aby lidé mohli pracovat a nezůstávali na dávkách, neboť takový model je nevýhodný a drahý pro celou společnost.

Dlužník v insolvenčním řízení nyní navíc do poslední chvíle neví, jestli soud rozhodne, že je opravdu oddlužen. Na nemožnost oddlužit se a vrátit se z tzv. černé ekonomiky do běžného pracovního života pak doplácíme všichni.

Zadlužení pracující budou v nadcházející ekonomické krizi prvními, koho budou zaměstnavatelé propouštět, pokud se nezmění jejich administrativní zátěž vůči exekutorům a systém se nezjednoduší, a tedy i nadále budou muset komunikovat s několika exekutory.

Kvůli koronavirové krizi počet předlužených, kteří nezvládnou svůj stávající závazek splácet poroste. Věříme, že je naši zákonodárci nenechají padnout a svým rozhodnutím rozumné návrhy podpoří.

Další informace týkající se tohoto tématu najdete na našem webu.

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj