Kde domov můj: Jindřich Štreit představuje v pražské Galerii ČS snímky bezdomovců
19. ledna 2017 Z domova

Kde domov můj: Jindřich Štreit představuje v pražské Galerii ČS snímky bezdomovců

Galerie České spořitelny v Rytířské ulici na Starém Městě pražském ukazuje svět lidí, jejichž domovem je ulice. Světoznámý fotograf Jindřich Štreit tady vystavuje do konce února nejnovější sérii z cyklu Kde domov můj, představující život lidí bez domova.

„Štreitova výstava v galerii České spořitelny poskytuje emocionálně silné, ale zároveň tiché vyprávění na samé hranici slyšitelnosti. Zabydlené krajiny lidí na periferii života, impresionisticky svítící zátiší a asambláže nalezených předmětů působí poeticky a výtvarně do té míry, že skrytá morální výzva k soucitu se zobrazenými vyznívá nenásilně a přirozeně lidsky,“ napsal o výstavě Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Cyklus sociálních fotografií vznikal v zařízeních Charity, zejména ve středisku Samaritán pro lidi bez domova v Olomouci. Sám fotograf ocenil lidský přístup i profesionalitu zaměstnanců Charity: „Bez sociálních terénních pracovníků by nebylo možné takový soubor udělat. Vážím si jejich trpělivosti, laskavosti, decentnosti a úcty, s jakou k lidem bez domova přistupují,“ říká Jindřich Štreit.

Jindřich Štreit spolupracuje s Charitou ČR dlouhodobě. „Velice nás těší, že tento významný fotograf si vybral právě naši organizaci a svým uměleckým působením pomáhá ukazovat nám ostatním svět lidí na okraji,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Připomněl, že „sociálně vyloučení“ jsou jednou z nejohroženějších skupin, kterým se Charita věnuje a poskytuje jim své služby. O ty je největší zájem právě nyní, v zimním období.

Nezisková organizace Charita ČR provozuje více než 1 200 služeb, mezi nimi také 23 azylových domů pro muže i ženy v tísni a 23 nocleháren, dále pak kontaktní centra, terénní programy, poradny a střediska sociální rehabilitace. Zřizuje rovněž 75 charitních šatníků.

Vernisáž výstavy se konala 18. ledna za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ředitele Charity ČR Lukáše Curyla a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta. Práci Jindřicha Štreita zhodnotil ve svém úvodním slově vedoucí Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě prof. Vladimír Birgus. Vernisáž doprovodila svými písněmi Heda Pěňová společně s houslistkou Magdalenou Kučerkovou.  

Výstava se koná pod záštitou Nadace České spořitelny, která je dlouholetým partnerem Charity ČR.


Otevírací doba

Výstava potrvá od 19. ledna do 26. února 2017. Denně od 10.00 do 18.00 hodin, polední pauza 13.30–14.00. Vstup je zdarma. Více na www.galerieceskesporitelny.cz.


Fotogalerie

Výběr snímků z výstavy naleznete zde.