Jména laureátů Ceny Charity 2022 budeme znát již příští pátek
14. října 2022 Z domova

Jména laureátů Ceny Charity 2022 budeme znát již příští pátek

Letošní a v celkovém pořadí již 15. ročník slavnostního udílení ocenění Cena Charity se uskuteční v pátek 21. října v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Na cenu je nominováno celkem devět laureátů, jejichž jména budou zveřejněna až při samotném ceremoniálu. Cenu budou tradičně předávat prezident Charity ČR biskup Pavel Posád, ředitel Charity ČR Lukáš Curylo a zástupci sponzorů.

Cena Charity Česká republika se udílí pravidelně každý rok na podzim již od roku 2008 a je poděkováním a vyjádřením uznání za obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům či podporovatelům Charity. Současně je připomínkou svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly (který připadá na 27. září a který je zároveň vyhlášen Dnem Charity). Samotnému ceremoniálu tak bude předcházet mše svatá, sloužená za charitní dílo a příznivce Charity, kterou bude v katedrále celebrovat pražský arcibiskup Jan Graubner za varhanního doprovodu dómského regenschoriho Josefa Kšici.

Slavnostní bohoslužba začne v 10 hodin, poté bude od 11 hodin přebírat devět nominovaných, jejichž jména jsou zatím neveřejná, Cenu Charity 2022 z rukou ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla a jejího prezidenta Pavla Posáda. Součástí programu bude rovněž pěvecké vystoupení zpěvačky Moniky a Sommerové. Programem bude přítomné hosty provázet zkušená moderátorka Naděžda Hávová.

Také v letošním roce, který se nese ve znamení oslav stoletého výročí založení, a je proto pro Charitu obzvláště významný, nominují jednotlivé kandidáty diecézní Charity (Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha, Diecézní charita Brno, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita Litoměřice, Diecézní charita ostravsko-opavská, Diecézní charita Plzeň, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Řeckokatolická charita) se souhlasem místního biskupa. Cena Charity, kterou ocenění dostanou, je symbolizována autorskou skleněnou soškou v podobě plamenného kříže z dílny novoborského sklářského mistra Davida Wünsche.

V loňském roce se slavnostní ceremoniál, v němž byly spojeny dva ročníky najednou (2020 a 2021) odehrál v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě poprvé. V roce 2020 totiž nebylo možné kvůli epidemiologické situaci předání cen uskutečnit. Jmenovitý seznam oceněných je vždy uveden v naší výroční zprávě, kompletní seznam laureátů od prvního ročníku je pak zveřejněný na našich webových stránkách.

 

Charita Česká republika

je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytujeme všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektujeme práva i důstojnost každého člověka.