Doba půstu vybízí k almužně
28. února 2017 Z domova

Doba půstu vybízí k almužně

Od Popeleční středy až do Velikonoc potrvá období postu, které vybízí k projevům milosrdenství. K tomu slouží duchovně-formační akce Postní almužna: peníze za požitky, které jsme si v období postu odepřeli (pochoutky, cigarety či zábava) vložíme do papírové pokladničky. Na konci postu výtěžek poslouží dobré věci, zejména pomůže lidem v nouzi v našem okolí.

Tuto starobylou tradici obnovila Charita ve spolupráci s farnostmi v roce 2009 v Arcidiecézi olomoucké a Diecézi brněnské. O rok později se Postní almužna rozšířila do dalších částí České republiky.

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný

Charity s farnostmi opakovaně vyzvaly věřící, aby do postní krabičky vhodili svoje tipy na rodiny a lidi v nouzi. Další tipy, kde pomoci, dávají Charitám každý rok i kněží.

Postní krabičku lidé obdrží ve své farnosti či v kostele o Popeleční středě (1. března) nebo o první postní neděli (5. března). Krabičku pak odevzdávají zpět o Květné neděli, v některých obcích až po Velikonocích.

„Na využití peněz  se pak domlouvá duchovní správce s místní Charitou. Tím se podporuje spolupráce mezi nimi,“ říká Marek Navrátil z Arcidiecézní charity Olomouc, který u založení Postní almužny stál.
Podobné způsoby postní formace prostřednictvím dávné postní praxe se pořádají mnoho let v Británii, Belgii, Německu, Rakousku či v Polsku a na Ukrajině.

Více na: www.postnialmuzna.cz