Do Říma putuje socha sv. Anežky České
9. září 2016 Z domova

Do Říma putuje socha sv. Anežky České

V rámci Svatého roku milosrdenství se v sobotu 10. září uskuteční mimořádná generální audience, které se zúčastní delegace s České republiky. Papež František při ní obdrží sochu sv. Anežky České. Pouti do Říma se účastní kromě biskupů také zástupci české Charity. „V naší organizaci se tato světice vždy těšila a těší velké úctě. Je naším vzorem,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Slavnostního předání sochy, vytvořené na návrh studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové, se kromě skupin českých poutníků zúčastní také kardinál Miloslav Vlk, hradecký biskup Jan Vokál a plzeňský biskup Tomáš Holub.

Společně budou odpoledne nejprve slavit mši svatou k bazilice San Giovanni dei Fiorentini, aby poté Svatou bránou vstoupili do baziliky sv. Petra. Zde se pomodlí před oltářem sv. Václava, následně se zastaví v podzemní kapli svatých patronů Evropy před sochou sv. Anežky České, kde bude natrvalo umístěna, a u hrobu kardinála Josefa Berana v kryptě svatopetrské baziliky.

„Socha má být symbolem odpovědnosti mocných vůči bezmocným. Takový byl i život Anežky Přemyslovny, která využila svou moc pro pomoc bezmocným. Svatá Anežka je tedy nejen symbolem české státnosti, ale chápu ji též jako symbol odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým, vyloučeným, a v neposlední řadě jako symbol milosrdenství,“ uvedla při prezentaci sochy místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Akce se účastní řada poutníků z českých a moravských Charit. „V naší organizaci se tato světice vždy těšila velké úctě. Pokud bychom hledali ‚hmatatelné’ důkazy o tom, že její odkaz je stále živý, jsem přesvědčen, že charitativní činnost je jedním z nich,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, který se pouti do Říma rovněž účastní.

Průbeh generální audience přenáší TV Noe, začátek 10. 9. kolem 9:40.

Podle textu na serveru cirkev.cz.