Díky Charitě přežívají lidé bez domova mrazy a oslavují Vánoce
5. prosince 2016 Z domova

Díky Charitě přežívají lidé bez domova mrazy a oslavují Vánoce

Teploty za oknem klesají pod nulu a úměrně s tím stoupá náš zájem o ty, jejichž domovem je ulice, lavička v parku, kolektor s teplovodním potrubím či opuštěné stavení. Lidé bez domova patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel, a proto nepřekvapí, že těmto chudým bratřím a sestrám poskytuje Charita ČR své služby. Jak jsou charitní zařízení na nastávající sezónu připravena? A co chystají pro své klienty o Vánocích?

Situaci v terénu lze shrnout do hesla „Budoucnost přeje připraveným“. Pracovníci azylových domů, poučení letitými zkušenostmi, nečekají, až je zima zaskočí. Pro nastávající období mají své plány. „V případě výrazného poklesu teploty pod bod mrazu u nás poskytujeme deseti mužům nad kapacitu domu alespoň možnost přečkání mrazivých nocí – tedy teplý čaj a ‚teplou židli‘,“ vysvětluje Otto Holeček, vedoucí Azylového domu svatého Vincence Oblastní charity Uherské Hradiště.

„Stejně jako předchozí roky jsme připraveni poskytovat 15 krizových lůžek. Šatník máme plně vybaven a můžeme rozdat velké množství zimního ošacení,“ doplňuje ho Jakub Ružbatský, vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Litoměřice.

Charita Olomouc, podle své mluvčí Evy Štefkové, plánuje zavedení zimního nočního provozu v nízkoprahovém denním centru střediska Samaritán, kde mohou od prosince do února lidé zdarma přečkat chladnou noc na karimatkách. „Od listopadu jsme rovněž rozšířili zimní provoz nocleháren, přístupné budou už od 17 hodin,“ upřesňuje Eva Štefková.

Vyzbrojeni na zimu

Podobně jsou na tom v západočeské metropoli. „Jako vždy jsme připravení navýšit kapacitu nocleháren o deset lůžek, případně brát lidi na tzv. teplou židli,“ říká Džemal Gërbani, vedoucí plzeňského Domova sv. Františka. „Jako každoročně máme od plzeňského Magistrátu k dispozici částku 50 000 Kč na úhradu krátkodobého ubytování klientů v komerčních ubytovnách, pokud bychom nebyli schopni zajistit jinou pomoc,“ dodává pan Gërbani.

„Teplé židle“ a rozšíření provozní doby Nízkoprahového denního centra v Pernerově ulici už chystají pro své klienty také v Praze. Pražská Charita je tradičně zapojena do systému zimních opatření, koordinovaného Magistrátem hlavního města. V jeho rámci si jednotliví poskytovatelé předávají informace o volné kapacitě, aby večer nikdo neodmítal klienty na noclehárnách.

Další „pražskou“ novinkou je rozšíření kapacity Azylového domu sv. Terezie o 14 nových lůžek. Devět z nich je v objektu Arcidiecézní charity Praha v Praze-Třeboradicích. „Budou sloužit těm, kteří potřebují dlouhodobou podporu vzhledem k vysokému věku, zdravotním problémům, nízkému příjmu a složitému uplatnění na trhu práce,“ upřesňuje Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha. V Žitné ulici v Praze bylo také nově otevřeno Nízkoprahové denní centrum pro ženy.

Připraveni jsou také v Ostravě. Pokud teploty klesají pod bod mrazu, otevírá Charitní dům sv. Benedikta Labre v Lidické ulici tzv. nízkoprahové noční zimní centrum. „Tato krizová noclehárna poskytuje bezplatný nocleh a základní nasycení pro 35 mužů a 15 žen, kteří jinak nocují přímo na ulici a nízké teploty mohou ohrožovat jejich život,“ vysvětluje Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Salát, řízek i guláš

Vedle praktických opatření pro všední dny se téměř ve všech azylových zařízeních připravuje také program na vánoční svátky.

V Litoměřicích chystají Vánoční posezení pro klienty již v polovině prosince. Na „štědrovečerním menu“ nebude chybět bramborový salát, kapr a řízky, vánočka ani cukroví a ovoce. „Pro všechny zúčastněné bude přichystán balíček, který již tradičně obsahuje potraviny a hygienické potřeby,“ říká Jakub Ružbatský z Litoměřic.

Večeři a dárkové balíčky s potravinami a drogerií chystají pro své klienty tradičně zaměstnanci Azylového domu Osek, Duchcov a zařízení pro Rodinu v tísni Osek na severu Čech. „Velký úklid začíná již na počátku prosince, klienti pečou cukroví a nazdobí společné prostory,“ vysvětluje Klára Kabátová z Azylového domu Osek. Večeře se konají v několikadenním předstihu za účasti zaměstnanců a osecké paní starostky.

V Plzni zdomácněla tradice vánočního guláše, který pro lidi bez domova připravují studenti plzeňské hotelové školy. „Na Štědrý den budeme podávat všem příchozím lidem bez domova k večeři salát a řízek a ti z nich, kteří u nás budou nocovat, dostanou pod stromečkem drobné dárky – ponožky, rukavice, drogerii či potraviny,“ říká Džemal Gërbani.

Modlitba za přežití

V Uherském Hradišti si podle Otto Holečka klienti za pomoci pracovníků sami připraví štědrovečerní pokrmy a následně také společně povečeří. „Zkrátka nepřijdou ani lidé bez přístřeší na ulici, kteří našich služeb nevyužívají. Zpravidla dostávají drobné balíčky s perníkem,“ říká Holeček.

Stranou nezůstává ani pomoc duchovní. Ve středu 21. prosince bude přímo v pražském Azylovém domě sv. Terezie sloužit P. Stanislaw Gora mši svatou za přežití zimy. Klienti azylových domů v Olomouci se na Štědrý den setkají s arcibiskupem Janem Graubnerem. Při tom je čeká večeře, tedy řízek s bramborovým salátem, zpěv koledy a modlitba. S účastí duchovního počítají například také v Třebíči, kde se klienti azylového domu sejdou 23. prosince k hostině a zpěvu koled na Vánoční besídce.

Místní (diecézní, oblastní, městské či farní) Charity provozují v ČR 23 azylových domů pro muže a ženy s kapacitou 633 míst. V roce 2015 jejich služeb využilo téměř 1 500 uživatelů. Nízkoprahových denních center je 26 s 9 000 klienty. Charity provozují rovněž 75 šatníků.