Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále
21. října 2022 Z domova

Devět laureátů převzalo Cenu Charity za rok 2022 ve Svatovítské katedrále

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes uskutečnil ceremoniál předávání cen Charity. Níže představujeme devět oceněných.

Diecéze Brno

Beata Jandáková, dobrovolnice Oblastní charity Rajhrad

Výčet všech činností, se kterými paní Beata Jandáková pomáhala a pomáhá, by byl dlouhý. Ať už je to v kamenném hospici sv. Josefa přímo při práci s klienty, nebo při organizování akcí, které v něm probíhají, při koordinování prací na jeho zahradě či při přípravě květinové výzdoby, ale i při Tříkrálové sbírce, při práci s dětmi a jejich maminkami či v obcích zasažených tornádem v červnu 2021. Laskavá, vlídná, ochotná a vždy usměvavá Beata je nejen obětavou dobrovolnicí, ale také manželkou, matkou 3 dětí a babičkou 1 vnučky.

 

Diecéze České Budějovice

Vladislav Štrejn, dobrovolník Diecézní charity České Budějovice

Pan Vladislav Štrejn se věnoval plných 15 let dobrovolnické činnosti a za tuto dobu pracoval se stovkami klientů. Byl jedním z prvních akreditovaných dobrovolníků Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice, a je i rekordmanem v délce spolupráce s ním. Věnoval se jak činnosti individuální při doprovázení jednotlivých klientů, tak zařizování skupinových aktivit. Jeho spolupracovníci si vždy velice cenili jeho spolehlivosti, lidskosti a přátelské povahy.

 

Diecéze Hradec Králové

Petra Zíková, koordinátorka dobrovolníků, Tříkrálové sbírky, správce webu a sociálních sítí Oblastní charity Hradec Králové

Paní Petra Zíková je srdcař, který dokáže ostatní přesvědčit a nadchnout pro zapojení se do charitní služby. Organizuje celou řadu různých aktivit v přátelsky neformální atmosféře. Svou aktivitou přispívá k úspěchu Tříkrálové sbírky a poradila si také s omezením osobního koledování v době pandemie. Významným počinem, za kterým stojí a který dotáhla na vysokou úroveň, je Kamínková burza ve prospěch Hospice pro Hradecko. Je také skvělou manželkou a mámou dvou dnes už dospělých dětí. Petra je jednoduše žena se sluncem v duši a srdcem na dlani.

 

Diecéze Litoměřice

Jakub Ružbatský, vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Charity Litoměřice

Pan Jakub Ružbatský je vedoucím azylového domu, noclehárny, terénních programů, nízkoprahového denního centra, je nositelem koncepce prostupného bydlení v Litoměřicích, zároveň je gestorem sociálního bydlení v Brozanech nad Ohří, zajišťuje komplexní servis a chod služeb pro migranty z Ukrajiny na třech ubytovnách. Zároveň se plně věnoval mimořádné události spojené s letošním požárem v Hřensku, kde zajišťoval logistiku humanitární a materiální pomoci. Je velice skromný, přitom vstřícný a ochotný kolega, i v krizové situaci zůstává klidný a strukturovaný a především schopný převzít zodpovědnost.

 

Arcidiecéze Olomouc

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský

Arcibiskup Jan Graubner je s charitním dílem od počátku velmi úzce spjat. Charitu měl jako biskup na starosti od počátku svého působení a s jeho osobní podporou se charitní dílo rozvinulo do dnešní podoby. Charitu má dlouhodobě na starosti i na úrovni České biskupské konference. Významným způsobem se podílel na vzniku konkrétních projektů, největší z nich je Tříkrálová sbírka, která je dnes největší sbírkou v ČR.

 

Diecéze ostravsko-opavská

Bc. Lenka Tabachová, ředitelka Charity Frenštát pod Radhoštěm

Paní Lenka Tabachová pracuje ve frenštátské Charitě v pozici ředitelky téměř 20 let, a to stále s rostoucím a obdivuhodným elánem. Svými kolegy je považována za vynikající manažerku, která svou práci dělá s láskou, plným nasazením, ale hlavně srdcem, jež má opravdu na pravém místě. Má neutuchající snahu o zlepšování nejen služeb, které organizace poskytuje, ale i pracovních podmínek pro své podřízené.

 

Diecéze Plzeň

Mgr. Lada Vlčková, DiS., vedoucí Intervenčního centra Plzeňského kraje a Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň

Paní Lada Vlčová pomáhá v Intervenčním centru především lidem stiženým náhlou těžkou životní situací překlenout nejnáročnější období a najít cestu zpět k plnohodnotnému životu. Dokáže výborně koordinovat činnost svého týmu a spolupracovat s dalšími sociálními službami Charity, složkami integrovaného záchranného systému i s jinými pomáhajícími organizacemi nebo orgány státní správy. Ví si rady i ve velmi náročných a zátěžových situacích a její kolegové si jí cení hlavně pro její spolehlivost, odpovědnost a nasazení při zvládání nelehkých úkolů.

 

Arcidiecéze Praha

RNDr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Charity Starý Knín

Pan Stanislav Žák založil v březnu 1993 Charitu Starý Knín a jako její ředitel ji vede dosud. Za jeho vedení se organizace rozšířila z jednoho malého střediska v Novém Kníně na středisek deset, tedy z počtu 5 pečovatelek a zdravotních sester na zhruba 250 pracovníků a dalších charitních dobrovolníků ve farnostech, kde se služby a sociální projekty realizují. Jeho kolegové si na něm cení především laskavosti, rozvahy a moudrého přístupu ke zdárnému, dlouhodobému a cílenému plánování charitních aktivit. Charitní službě, stejně jako službě ve farnosti věnuje veškerý svůj čas a úsilí, snad i na úkor svého osobního a rodinného života.

 

Řeckokatolická charita

ThLic. Mgr. Andrij Penjuk, dobrovolník Řeckokatolické charity

Pan Andrij Penjuk je farářem řeckokatolické farnosti v Karlových Varech, kaplanem věznice Ostrov, dobrovolným duchovním věznice Horní Slavkov a dlouholetým dobrovolníkem Řeckokatolické charity. Věnuje se také práci s dětmi a mládeží, duchovní a sociální péči o vězněné osoby a jejich rodiny, spolupráci s probační a mediační službou, péči o bezdomovce a sociálně slabé. Po vypuknutí války na Ukrajině pomáhal organizovat pomoc v Karlových Varech a okolí jak pro uprchlíky, tak i pro Ukrajince, kteří zůstali ve vlasti a bojují za naši svobodu. S manželkou Julií společně vychovávají 6 dětí.