29. července 2009 Z domova

Dárcovské konto Charity Česká republika

Vážení příznivci charitního díla, milí dárci, své finanční dary na podporu Charity ČR můžete zasílat na dárcovské konto 88444422/0800 u ČS. Dne 15. srpna 2009 skončila platnost obou našich sbírkových účtů. Děkujeme za Vaši přízeň.

Dárcovské konto na podporu Charity ČR: 88444422/0800 u ČS (vzor darovací smlouvy naleznete zde.)

 

Vážení příznivci charitního díla, milí dárci. Dne 15. srpna 2009 skončila podle zákona* po tříletém období platnost obou sbírkových účtů Charity Česká republika a to:

 

1) sbírkového účtu 22770022/0800 u České spořitelny, určeného pro domácí projekty a humanitární pomoc do zahraničí

 

2) sbírkového účtu Tříkrálové sbírky 33001122/0800 u České spořitelny.

 

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, díky které jsme mohli pomoci řadě potřebných u nás i v zahraničí a věříme, že zůstanete i nadále věrni podpoře charitního díla.

 

Vaše finanční dary na podporu Charity ČR můžete zasílat na dárcovské konto: 88444422/0800 u České spořitelny.

 

Děkujeme Vám!

 

*) Dle zákona č. 117/2001 Sb. může být veřejná sbírka prováděna max. 3 roky (§8 odst. 2). Pak je třeba příslušnému orgánu předložit konečné vyúčtování sbírky (§24 odst. 3), které musí být úřadem zkontrolováno a schváleno. Dokud tato procedura není ukončena, nemůže si tatáž organizace na stejný účel znovu otevřít veřejnou sbírku (§18).