Charita vyzývá: Potřebujeme pěstouny, stejně jako doprovázející organizace
17. února 2021 Z domova

Charita vyzývá: Potřebujeme pěstouny, stejně jako doprovázející organizace

Téměř osm tisíc dětí žije v ústavech. Zbytečně. Mohly by vyrůstat u pěstounů, kterých ale není dostatek. „Pěstounské rodiny potřebují, aby jim stát vytvořil podmínky, aby mohly svěřeným dětem poskytnout odpovídající péči, motivaci a podporu.“ Současná finanční podpora pěstounské péče je ze strany státu nedůstojná.

Těmito slovy apeluje Charita Česká republika na zákonodárce v dopise adresovaném Výborům pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a předsedům poslaneckých a senátorských klubů. Dopis se týká současné diskuse okolo novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

„Žádáme o navýšení odměny pro pěstouny, které by probíhalo v souladu s růstem minimální mzdy a její pravidelnou valorizací. Pokud totiž nebudou pěstouni dostatečně finančně zabezpečeni, ztratí se motivace, která je pro výkon pěstounství zcela nezbytná,“ uvádí se v dopise.

U dlouhodobých pěstounů je v případě péče o jedno dítě navrhována odměna rovná minimální mzdě. Při péči o více dětí nebo dítě s postižením pak o její násobky. Navýšení odměny je nutné také u přechodných pěstounů, kde je návrh na 2,2 násobku minimální mzdy v případě osob pečujících.

Nedostatek peněz ovšem současně ohrožuje kvalitu služeb neziskových organizací, které pěstounské rodiny doprovázejí. „Žádáme proto o stanovení příspěvku na doprovázení minimálně ve výši 70 000 Kč na rodinu a jeho pravidelnou valorizaci,“ píše se v dopise zákonodárcům.