Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!
30. března 2020 Z domova

Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Matka samoživitelka musela po uzavření škol zůstat se dvěma malými dětmi doma. Místo mzdy dostane 60 procent svého běžného příjmu v podobě ošetřovného. Díky dotovaným obědům měly dřív děti možnost naobědvat se ve školní jídelně, teď jí pro ně chybějí peníze na jídlo. Mohla by požádat o zvýšení výživného, ale soudy omezily svou činnost. Navíc se bojí, že přijde o práci.

Takové příběhy teď odborníci v charitních poradnách po celé republice slýchají mnohem častěji než dřív. Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. Analýza dopadů prvních 14 dní mimořádných opatření vlády nám ukázala nejčastější problémy, kterým teď lidé čelí. Největší problémy budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření. Nejohroženějšími skupinami jsou přitom rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ.

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

 

Můžete také přispět prostřednictvím portálu

Darujme.cz

 

Podpořte adresně

převodem na účet

44665522/0800 

VS 90619

 

 

Pošlete DMS na číslo 87 777

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 
DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé České republice.

Za všechny potřebné moc děkujeme za vaši pomoc!