23. června 2017 Z domova

Charita se stala oficiálním partnerem Národní potravinové sbírky

Charita Česká republika, platforma Byznys pro společnost, Česká federace potravinových bank, NADĚJE a Armáda spásy ve čtvrtek 22. června podepsaly Memorandum o spolupráci v rámci příprav a realizace Národní potravinové sbírky 2017. Tímto aktem byly oficiálně zahájeny přípravy jejího letošního 5. ročníku, který se uskuteční 11. listopadu 2017.

Omezení plýtvání potravinami a pomoc lidem, kteří trpí jejich nedostatkem. Dva problémy, které naléhavě řeší celý svět. Jen v České republice 40 % Čechů vyhodí jídlo několikrát do měsíce. Ročně se tímto způsobem proplýtvá 115 kg na osobu v přepočtu za 20 000 Kč. „Proto chceme své aktivity zaměřit na omezení a snižování plýtvání jídlem a zároveň pomáhat prostřednictvím Národní potravinové sbírky těm, kterým se nedostává.  Jedná se například o klienty azylových domů, matky samoživitelky, děti v dětských domovech, seniory a mnohé další,“ komentuje Pavel Štern, ředitel programů platformy BPS - Byznys pro společnost.

Memorandum je klíčový dokument, který zavazuje všechny partnery, aby na Národní potravinové sbírce spolupracovali. „Jako každý rok připojují Potravinové banky své síly ve všech krajích s cílem pomoci chudým lidem. Národní potravinová sbírka je pro nás tradičním a osvědčeným zdrojem lidského dobra a současně příležitostí k pomoci v celé řadě životních příběhů,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Miroslav Karel, finanční manažer Armády spásy doplňuje: „Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi se Armáda spásy ČR bude snažit navázat spolupráci s průmyslovými korporacemi, aby idea pomoci potřebným se dále rozvíjela v české společnosti. Armáda spásy v České republice jakožto nedílná součást světové Armády spásy, která ve světě působí již 152 let, se bude na tomto konceptu  aktivně podílet a bude svými zkušenostmi nápomocna i dalším českým neziskovým organizacím“.

Do 5. ročníku sbírky vstoupila nově Charita Česká republika. Jakub Líčka, generální sekretář, k tomu dodává: „Charity napříč republikou se zapojují do NPS už dlouho. Jsme proto rádi, že jsme se pro letošek stali i my jejím oficiálním partnerem. NPS vnímáme jako významnou sbírku, která každoročně pomáhá mnoha našim klientům.“

Mezi nové partnery patří i NADĚJE. „NADĚJE již od roku 1990 poskytuje potravinovou pomoc těm nejpotřebnějším z nás. Proto je pro nás přirozené být součástí projektu Národní potravinové sbírky," vysvětluje Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel NADĚJE.

V loňském roce se do sbírky zapojilo celkem 659 prodejen, více než 300 neziskových organizací a 3 569 dobrovolníků. V rámci jednodenní akce se podařilo pro sociálně potřebné nashromáždit  celkem 312 tun zboží z toho 4,6 tun drogistického zboží.

Díky letošnímu většímu zájmu obchodních řetězců organizátoři očekávají, že čísla z roku 2016 budou pravděpodobně překonána. „Těší nás, že se obchody, ale i samotní výrobci přidávají a chtějí pomoci lidem v nouzi. Vzrůstá nám tím požadavek na zajištění dalších dobrovolníků. Již teď je jisté, že bude nutné obsadit dobrovolníky na více než 700 místech po celé ČR, odhadem jich bude nutné zajistit přes 4 000. Proto již 1. července spouštíme jejich registraci, která bude podpořena instruktážním videem. Dobrovolnická činnost je otevřená úplně všem a je vhodná i pro rodiny s dětmi,“ uvedla Zuzana Krmelová, koordinátorka Národní potravinové sbírky.

Více také na www.potravinypomahaji.cz

NPS2017_memorandum_170622_podpisyNPS2017_memorandum_170622_signatariSignatáři momoranda k letošní Národní poravinové sbírce.
Foto: Byznys pro společnost