Charita rozdává roušky sociálně potřebným a vyhlašuje sbírku respirátorů
25. února 2021 Z domova

Charita rozdává roušky sociálně potřebným a vyhlašuje sbírku respirátorů

Kvůli rekordnímu počtu nově nakažených už pouhé roušky přes pusu a nos nestačí. V obchodech, veřejné dopravě a nemocnicích proto musíme od 25. února nosit ochranné respirátory, nanoroušky, nebo dvě chirurgické roušky. Jenže jejich nákup značně zasahuje do rodinného rozpočtu. Z důvodu nutnosti rychle se přizpůsobovat aktuálním pandemickým podmínkám se proto Charita Česká republika zapojila do pomoci sociálně potřebným distribucí respirátorů a chirurgických roušek.

Arcidiecézní charita Praha například vyhlásila sbírku respirátorů pro lidi v nouzi, aby jim umožnila se adekvátně chránit proti koronavirové infekci v souladu s aktuálními opatřeními. Lidé mohou darovat respirátory v originálním neporušeném balení na jednom z deseti sběrných míst v Praze a jejím okolí nebo mohou přispět finančním darem na jejich zakoupení. Seznam míst, kde je možné respirátory odevzdat, uveřejnila arcidiecézní charita na svých webových stránkách.

Charita Ostrava poskytuje lidem bez domova respirátory a chirurgické roušky. Chce jim touto cestou umožnit zajít si na nákup nebo také cestovat hromadnou dopravou. „Sociální pracovníci ze služby Terénní programy tyto ochranné pomůcky distribuují lidem bez domova do sociálně vyloučených lokalit. Dále se jedná o služby nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylových domů, kde mohou uživatelé služeb adekvátní ochranu dýchacích cest získat,“ říká Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností. „Tyto ochranné prostředky jsme z části získali darem od partnerů, z části jsme je nakoupili v rámci provozu služeb. Na jejich pořízení jsme získali také nadační příspěvky.“

Také Diecézní charita České Budějovice vyhlásila sbírku respirátorů pro lidi v nouzi. Tyto ochranné pomůcky uvítá ve většině charitních střediscích. Postupně je bude distribuovat potřebným z nízkopříjmových rodin, samoživitelům, lidem bez domova či seniorům, kteří si je z finančních důvodů nemohou pořídit sami. Seznam sběrných míst, kam mohou lidé zanést respirátory (FFP2 / KN 95) v neporušených obalech, zveřejnila diecézní charita na webových stránkách.

Diecézní charita Plzeň, stejně tak jako další sociální služby v kraji, získala jednorázové roušky prostřednictvím Potravinové banky Plzeň. Respirátory tu distribuovány nebyly. „V Plzni jsou jednorázové roušky vydávány během výdejů materiální a potravinové pomoci, které pravidelně probíhají v úterý a středy,“ říká Vojtěch Pezlar, distributor potravinové pomoci Diecézní charity Plzeň. „Ve spolupráci s městem Plzeň jsme informaci o výdeji roušek předali také na sociální odbory městských částí, a i na úřad práce, aby se informace dostala k nejpotřebnějším.“ Upřesnil, že se jedná o balení po padesáti kusech, to znamená na 25 použití. Od Potravinové banky dostala roušky také sousední Oblastní charita Rokycany. 

Diecézní charita Brno potřebuje zajistit ochranné pomůcky pro přibližně 6 tisíc klientů. Kromě nich musí myslet i na zaměstnance, kterých je jen v přímé péči 1 200 po celém Jihomoravském kraji a části kraje Vysočina. „Roušky budeme prostřednictvím služeb distribuovat klientům z nízkopříjmových rodin, lidem bez domova nebo matkám s dětmi v azylových domech. Zásoby z potravinových bank jsou ale nedostatečné a Diecézní charita Brno měsíčně vydává téměř 4 miliony korun na ochranné pracovní pomůcky,“ uvedl ředitel Oldřich Haičman. I Diecézní charita Brno se proto obrací na veřejnost s prosbou o finanční podporu