24. října 2009 Z domova

Charita rokovala v Mělníce o své práci

Druhá celostátní konference s názvem Charita 21. století se konala od 22. do 23. října 2009 v mělnickém hotelu Ludmila. Konferenci pořádala Charita ČR ve spolupráci s Farní charitou Neratovice a pod záštitou České asociace sester, o. s.

(MĚLNÍK) Jaké jsou základní prvky, které Charitu odlišují od ostatních poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb? Jak přežít v současné situaci hospodářské recese? K čemu nás zavazuje etický kodex charitního pracovníka? O těchto a řadě dalších odborných otázek se hovořilo na dvoudenní celostátní konference s názvem Charita 21. století, která skončila 23. října odpoledne v mělnickém Hotelu Ludmila.

 

Celostátní konferenci (v pořadí již druhou) pořádala ve dnech 22.-23. října Charita Česká republika ve spolupráci s Farní charitou Neratovice a pod záštitou České asociace sester, o. s.

 

Na sto třicet delegátů z celé republiky vyslechlo řadu přednášek, týkajících se konkrétních témat z ošetřovatelského oboru, ale i zamyšlení o poslání Charity a o vyhlídkách v současné situaci hospodářské recese.

 

 

 

 

 

K vrcholům konference patřily přednášky olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera (na snímku) Kodex charitního pracovníka a prezidenta Arcidiecézní charity Praha Vojtěcha Eliáše o praktickém využití nejnovější sociální encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in veritate (2009; Láska v pravdě či volněji Pravdivá láska)

 

 

 

 

Praktickým hledisky a výhledem do budoucna se zabývala zejména vystoupení ředitele Charity ČR Oldřicha Haičmana (na snímku) Charita se vyrovnává s ekonomickou krizít a ředitele Oblastní Charity Olomouc Václava Keprta o elektronickém snímání dat v ošetřovatelské péči prostřednictvím čárového kódu (Charita v 21. století).

 

 

 

Neméně zajímavá byla vystoupení jednotlivých místních Charit, například o práci v terénu ve Frýdlantském výběžku, kde jsou charitní ošetřovatelky často jediným prostředníkem mezi pacientem a ošetřujícím lékařem, přednášky věnující se jednotlivým zdravotnickým problémům aj.

 

 

 

Na konferenci nechyběly ani prezentace firem, vyrábějících zdravotnický materiál.