Charita pro oběti srpnových povodní v ČR
8. srpna 2010 Z domova

Charita pro oběti srpnových povodní v ČR

Charitní sbírkové konto: 5015003434/5500, VS 444; dárcovská SMS: DMS POVODNE2010 na číslo 87777.

Aktualizováno ve středu 3. listopadu 2010

Charita při povodních v květnu 2010 na Moravě a ve Slezsku zde

 

Začátkem srpna se v severních Čechách vzedmuly hladiny potoků a řek. Do pomoci obětem povodní se zapojily také jednotlivé složky Charity ČR.

 

V postižených oblastech zahájily pomoc místní Charity v České Kamenicí, České Lípě, Liberci, Rumburku a Ústí nad Labem. Koordinace pomoci se ujala Diecézní charita Litoměřice.

 

Mezi jednotlivými Charitami z celé ČR se zdvihla vlna solidarity. Do Chrastavy přijeli pomoci dobrovolníci z Brna a Jihomoravského kraje (více zde). Na Českolipsku pomáhali pracovníci a dobrovolníci Charity z Havlíčkova Brodu (více zde). Do České Kamenice přivezli nářadí z Třebíče (více zde). Do terénu vyslala Charita téměř 80 dobrovolníků (více zde).

 

Materielní sbírky uspořádaly ve svém sídle např. Charity v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostu, Ostrově, Plzni, Praze, Třebíči, Ústí nad Labem. Tyto aktivity podpořila také řada dárců a soukromých firem.

 

Lidem, které postihly povodně, byly přivezeny a rozdávány úklidové a hygienické prostředky, balené vody, potraviny apod. Poté byly zapůjčeny vysoušeče (celkem jich Charita zapůjčila 245 kusů), 1 dieselová elektrocentrála, 3 vysokotlaké čističe a 1 odsávač bahna.

 

Koncem srpna 2010 zahájila Diecézní charita Litoměřice následnou pomoc, zejména distribuci finančních příspěvků rodinám určených na obnovu bydlení a domácnosti. Nadále však trvá také zapůjčování vysoušečů a poskytování opory zatopeným lidem.

 

Místní oblastní a farní Charity na základě doporučení místních starostů a duchovních správců osobně navštěvují zatopené domácnosti a provádějí sociální šetření. Povodňová komise Diecézní charity Litoměřice poté rozhodne o výši poskytnuté pomoci.

 

Charita ČR uvolnila téměř tři miliony na následnou pomoc

(tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice ze středy 13. října 2010) zde

 

Přímá finanční pomoc bude poskytována vybraným domácnostem formou daru určeného na prokazatelně uhrazené náklady spojené s obnovou bydlení a domácnosti poškozené povodní, případně formou uhrazení takových nákladů.

 

Cílovou skupinou příjemců jsou zranitelné skupiny obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, jejichž obydlí a domácnosti byly poškozeny srpnovou povodní, zejména pak senioři, rodiny s dětmi, lidé se zdravotním postižením a lidé v mimořádně obtížné sociální situaci.

 

Za zbylé finance plánuje Diecézní charita Litoměřice nakoupit nové vysoušeče, protože tyto přístroje častým užíváním postupně odcházejí.

 

Sbírkové konto

Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444. Aktuální stav sbírkového konta naleznete zde

 

Dárcovská SMS

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč. Po zaslání DMS obdrží dárce tuto odpověď: Děkujeme. Vaše DMS na pomoc postiženým povodněmi pro DCH Ostravsko-opavskou byla přijata. Více informací na www.dchoo.caritas.cz.)

Počet zaslaných DMS naleznete zde

 

Charita získala také tyto dary: Sv. otec Benedikt XVI. zaslal na pomoc obětem letošních povodní částku 25 000 Euro (cca 620 000 Kč), z fondu německých katolíků Renovabis získala Diecézní charita Litoměřice částku 30 000 Euro (cca 744 000 Kč).

 

Nabídky pomoci

 

Vaše nabídky pomoci, prosíme, zasílejte na e-mailovou adresu Diecézní charity Litoměřice: 8btBR196LTqmY-jeT-M. Současně prosíme o shovívavost, pokud nebudeme schopni Vaší nabídky využít, budeme se však snažit na všechny nabídky reagovat. Více zde

 

O pomoci při povodních se dočtete v příloze Caritas 3/2010. Více zde

 

Zkušenosti z minulých povodní

Charita ČR získala cenné zkušenosti při povodních v České republice v letech: 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 a 2010. Více zde.

 

Charita při povodních v květnu 2010 na Moravě a ve Slezsku zde