Charita při povodních 2010 v severních Čechách
10. srpna 2010 Z domova

Charita při povodních 2010 v severních Čechách

  Charitní sbírkové konto: 5015003434/5500, VS 444; Dárcovská SMS: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. Více...

aktualizováno ve středu 11. 8. 2010 v 8.30 hodin

 

Do pomoci obětem povodní v severních Čechách se zapojila také Charita ČR. Konkrétní pomoc již začaly poskytovat příslušné místní Charity v severních Čechách. Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku pro oběti srpnových povodní.

 

Oblastní charity Česká Kamenice, Liberec a Ústí nad Labem a Farní charita Česká Lípa již zahájily přímou pomoc obavytelům na svém území. Pomoc koordinuje Diecézní charita Litoměřice, která každé z těchto místních Charit poukázala prvotní částku 50 000 Kč na nákup přímé materielní pomoci (zejména úklidových prostředků a balené vody).

 

Hlavním koordinátorem charitní pomoci v severních Čechách byl jmenován Roman Striženec, který se osvědčil již při povodních v předchozáích letech. „Naším cílem je, pomoci v oblastech, kam se ještě pomoci nedostalo a pokrýt tak co největší možné území,“ prohlásil Roman Striženec. Více zde.

 

Materiální pomoc chystají také ostatní Charity z celé republiky. „Pro severeočeské kolegy připravujeme materiální pomoci, zejména vysoušecí techniky, a to jak vlastní, tak té která nám byla poskytnuta v květnu,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Více zde

 

Sbírkové konto

Charita ČR vyhláísila veřejnou sbírku na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444. Aktuální stav sbírkového konta naleznete zde

Dárcovská SMS

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč. Po zaslání DMS obdrží dárce tuto odpověď: Děkujeme. Vaše DMS na pomoc postiženým povodněmi pro DCH Ostravsko-opavskou byla přijata. Více informací na www.dchoo.caritas.cz.)

 

Počet zaslaných DMS naleznete zde

 

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na krátkodobou pomoc a pomoc s obnovou bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v postižených oblastech.

 

Dopis ČBK státním činitelům v souvislosti s povodní

Arcibiskup Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference ČBK, a arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro práci Charity, zaslali představitelům státu dopis s poděkováním za podporu oblastí postižených povodní ze strany státu. Více zde.

 

Konkrétní pomoc Charity

Podle ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové pomohou po opadnutí velké vody místně příslušné Charity s monitoringem situace v postižených oblastech, zapojí se do místního šetření v domácnostech, se kterým již mají zkušenosti.

 

Do jednotlivých domácností budou zapůjčeny vysoušeče, které byly v květnu zapůjčeny na severní Moravu a do Slezska.

 

Po prvotní fázi bude následovat dlouhodobá pomoc s obnovou bydlení. „Zaměříme se tradičně zejména na podporu nejzranitelnějších složek obyvatelstva, tedy seniorů a sociálně slabých, kteří nedokáží těžkou situaci zvládnout sami,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

 

Charita ČR získala cenné zkušenosti při povodních v České republice v letech: 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 a 2010.

 

q8AjEKEm77abZZ7ma.m~d9, tiskové oddělení Charity ČR, tel. 603895984