Charita při povodních 2010 na Moravě a ve Slezsku
17. května 2010 Z domova

Charita při povodních 2010 na Moravě a ve Slezsku

Charitní sbírkové konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank variabilní symbol 333 Dárcovská SMS: DMS POVODNE2010 na číslo 87777.

(Olomouc, Valašské Meziřící) Humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc dnes (17. 5. 2010) přivážejí první humanitární pomoc lidem, postiženým povodněmi, která se šíří v těchto hodinách na Moravě. Na žádost Charity Valašské Meziříčí vezou Robert Neugebauer a P. Rostislav Strojvus zásilku čisticích a desinfekčních prostředků a deky.

 

Oba pracovníci budou zároveň monitorovat situaci v oblasti pro případnou další pomoc. Současně v Olomouci probíhá vyřizování charitního sbírkového konta na pomoc lidem v postižených oblastech.

 

Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc ze 17. 5. zde.

 

Severní Morava a Slezsko

Na severní Moravě a ve Slezsku je situace ohledně povodní velmi nepřehledná. Některé obce jsou bez proudu a jsou zatopeny i cesty, , takže na mnohá místa nejsou přístupná. Telefonické spojení je téměř nemožné.

 

Diecézní charita ostravsko-opavská je v kontaktu s několika místními krizovými štáby a s krizovým štábem Hasičského záchranného sboru moravskoslezského kraje. "Doposud víme, že budeme potřebovat vysoušeče a úklidové potřeby. Se všemi místními Charitami jsme v kontaktu a situaci průběžně vyhodnocujeme," říká ředitel Diecézní charity Ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

 

"V některých našich charitách jsou zaplaveny sklepy a Charita Bohumín musela z důvodu odstávky elektřiny způsobené povodní evakuovat klienty ze svého Charitního domova pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně," doplňuje Lukáš Curylo.

 

Z vlastních zdrojů (sbírek na povodně) Diecézní charita ostravsko-opavská uvolnila na pomoc obětem povodní půl milionu korun.

 

Sbírkové konto

Na pomoc obětem letošních povodní bude využito stávající sbírkové konto Diecézní charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 333.

 

Lze také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).