Charita dělá vše pro to, aby zůstala nablízku potřebným
12. března 2020 Z domova

Charita dělá vše pro to, aby zůstala nablízku potřebným

Situace ve světě i u nás se v souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, každý den mění.

V Charitě Česká republika se na tyto změny snažíme reagovat tak, abychom mohli nadále zůstat nablízku potřebným. Před možnou nákazou musíme chránit nejen klienty naší zdravotní a sociální služby, ale myslet musíme rovněž na ochranu našich zaměstnanců. Zřídili jsme proto krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky – sestry v domácí zdravotní péči nebo sociální pracovníky, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s klienty. „Na dodávku zdravotnických prostředků čekáme jako na smilování. Jsme přece jen v první linii a potřebujeme chránit sebe i pacienty,“ říká Ludmila Kučerová, členka krizového štábu Charity.

Dalším problémem, který řešíme, je personální výpadek řady zdravotních sester i sociálních pracovníků s mladšími dětmi kvůli uzavření škol. „Obracíme se především na sestry v důchodu a na studenty lékařských fakult, kteří by byli ochotni nám v této závažné situaci pomoci, aby kontaktovali nejbližší Charitu a domluvili se na konkrétní formě,“ doplňuje Kučerová.

O koronaviru a jeho fungování zatím nemáme mnoho informací, ale obecně platí, že podstatné je především se chránit, dodržovat hygienická pravidla a posilovat vlastní imunitu – například jíst dostatek čerstvého ovoce a zeleniny a dodržovat pitný režim. Nejdůležitějším opatřením je ale chovat se zodpovědně – umývat si často ruce (především po příchodu domů a před jídlem), nechodit zbytečně mezi lidi a v případě příznaků (suchý kašel, horečka) telefonicky kontaktovat praktického lékaře. Osobní návštěva zdravotnických zařízení bez předchozí domluvy se naopak důrazně nedoporučuje.

Zvláště v krizových situacích je také třeba neztratil lidskost a zajímat se o ostatní. Mnozí senioři žijí sami a nikoho nemají; možná bydlí i ve vašem okolí. Zeptejte se jich, jestli nepotřebují nakoupit potraviny nebo obstarat léky. Právě pro staré lidi je totiž onemocnění nejrizikovější, proto by měli omezit vycházení. Možná také ocení, když jim dáte své telefonní číslo a nabídnete jim, že se na vás mohou obrátit i v případě, že nic nepotřebují. Izolace a špatné zprávy z médií mohou představovat větší zátěž, než sami dokážou zvládnout.

I když naše blízké milujeme a chceme jim být nablízku, ale je také dobré zvážit návštěvy u nich doma.

Děkujeme, že myslíte i na ostatní. Ukažme, že i v tomto vypjatém čase dokážeme být solidární a pomáhat si navzájem. Charita je tu  pro vás stále.