Charita ČR získala podporu z EU pro své sociální služby
4. listopadu 2016 Z domova

Charita ČR získala podporu z EU pro své sociální služby

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ zaměřený na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé ČR. Jeho výsledkem bude zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

OPZ_barevne

„Nedávno zahájený projekt se zaměřuje na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit ČR a na posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím nové sítě systematické metodické podpory,“ vysvětluje Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR.

Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu jsou podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která pokryje náklady na realizaci projektu ve 2 arcidiecézních a 6 diecézních Charitách a České katolické charitě. Postupné zvyšování odbornosti pracovníků bude mít příznivý dopad také na klienty jednotlivých sociálních služeb.

„V rámci projektu vznikne odborné kolegium sociálních pracovníků-metodiků, které bude pod vedením odborného garanta poskytovat službám metodickou podporu při nastavování procesů, které vyžadují standardy kvality a legislativa. Bude se též zabývat řešením aktuálních otázek v oblasti kvality,“ pokračuje Iva Kuchyňková.

Odborné kolegium metodicky zastřeší přibližně 770 registrovaných charitních sociálních služeb. Devět sociálních pracovníků-metodiků se v úvodní fázi zúčastní metodických konzultací, čímž zvýší svoji odbornost v rámci kvality sociálních služeb. Poté tito metodici zaměstnancům poskytnou minimálně 1 800 konzultací a budou se podílet na aktualizaci standardů 286 sociálních služeb.

Jednou z aktivit je též provedení cvičných auditů kvality u 18 poskytovaných sociálních služeb. Audity povedou aktivně působící inspektoři kvality. Každý audit bude příležitostí k získání zkušeností pro sociálního metodika z příslušné diecézní charity a sociálního metodika působícího u dalšího sociálního metodika projektu.

Volání po zvýšení metodické podpory v oblasti kvality sociálních služeb opakovaně zaznívalo od pracovníků odborných kolegií i od jednotlivých sociálních služeb. Podání projektové žádosti předcházel průzkum, který potřebnost této potřeby potvrdil.

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl oficiálně zahájen na počátku letošního září. Projekt kompletně hradí Evropský sociální fond, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.