16. listopadu 2009 Z domova

Charita ČR otevřela nové sbírkové účty

Od 15. 11. 2009 jsou v platnosti nové sbírkové účty na pomoc poskytovanou do zahraničí (55660022/0800) a také na podporu Tříkrálové sbírky (66008822/0800).

Charita ČR může opět pořádat veřejné sbírky na pomoc do zahraničí a na podporu Tříkrálové sbírky. Od 15. listopadu 2009 má opět otevřené charitní sbírkové konto pro zahraničí a „tříkrálové“ konto.

 

- Sbírkový účet Charity ČR pro humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí:

55660022/0800 u České spořitelny.

 

Jednotlivé účely jsou rozlišeny prostřednictvím variabilních symbolů (podrobněji zde)

 

- Sbírkový účet Tříkrálové sbírky:

66008822/0800 u České spořitelny.

(na sbírkový účet Tříkrálové sbírky se váže rovněž DMS KOLEDA).

 

Naše stálé dárce prosíme, aby své jednorázové dary či stálé platby směřovali pouze na uvedené účty.

 

Minulý sbírkový účet Charity ČR a účet Tříkrálové sbírky byly podle zákona uzavřeny po tříletém období dne 15. srpna 2009 a poté vyúčtovány Magistrátu hl. města Prahy.

 

Dle zákona č. 117/2001 Sb. může být veřejná sbírka prováděna nejdéle tři roky (§8 odst. 2). Poté je třeba příslušnému orgánu předložit konečné vyúčtování sbírky (§24 odst. 3), které musí být úřadem zkontrolováno a schváleno. Dokud tato procedura není ukončena, nemůže si tatáž organizace na stejný účel znovu otevřít veřejnou sbírku (§18).

 

Finanční dary na podporu Charity ČR je možné zasílat na také dárcovské konto: 88444422/0800 u České spořitelny (vzor darovací smlouvy naleznete zde)