Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi
26. září 2020 Z domova

Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny PČR zamítl při pojednávání novely exekučního řádu ve středu 23. září 2020 všechny varianty teritoriality exekutorů i princip „jeden dlužník - jeden exekutor“.

„Rozhodnutím poslanců jsme hluboce znepokojeni. Podle našich zkušeností to přinese další problémy lidem v dluhové pasti, respektive jim to nijak neusnadní návrat do běžného života a nalezení normálního zaměstnání. Zvítězily zájmy velkých hráčů a exekutorských lobbistických skupin nad zájmy obyčejných lidí s exekucemi na krku i jejich zaměstnavatelů. Poslanci je hodili přes palubu a důsledky tohoto rozhodnutí nakonec poneseme všichni, celá společnost. Lidé, kteří se nebudou moci oddlužit, totiž ztratí motivaci k tomu, aby svou situaci zlepšili, a nadále zůstanou součástí šedé ekonomiky. Obě vlny nemoci covid-19 pak podle našich zkušeností a současných prognóz kritickou situaci ještě prohloubí,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblasti Charity Česká republika, která se problematikou předlužení dlouhodobě zabývá. 

„Za přínosný návrh lze považovat zřízení tzv. chráněného účtu, což podpořili poslanci Patrik Nacher a Kateřina Valachová,“ dodává Kuchyňková.

Dalšími pozitivy jsou rovněž přijaté návrhy Marka Výborného. Jde o Charitou podporované „milostivé léto“ o zastavení dříve zahájených exekucí v případě, že dlužník uhradí jistinu dluhu, a také o snížení penále u zdravotních a sociálních pojišťoven a zastavování marných exekucí. „Návrh na úpravu spotřebitelské teritoriality bude podle slov poslance Marka Výborného znovu načten k projednání. A bylo by skvělé, kdyby byl také přijat. Nikdo z nás neví, kdy se sám dostane do tíživé situace. Nezávislé soudní určování exekutorů je základním krokem pro řešení obchodu se zadluženými lidmi – krokem, který vrátí přenesený výkon státní moci do spravedlivých kolejí,“ uzavírá Iva Kuchyňková.