Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka
24. února 2022 Z domova

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka

Bedlivě sledujeme vyhrocenou situaci na Ukrajině. Vyhlásili jsme sbírku Charita pro Ukrajinu, kdy se ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění jejich základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Tím pomůžeme lidem přímo v místě válečného konfliktu, ale zároveň se připravujeme na možný příchod Ukrajinců hledajících bezpečí a potřebu podat pomocnou ruku příchozím z Ukrajiny v České republice. S pomocí uprchlíkům a migrantům jak v zahraničí, tak na území Česka máme dlouholeté zkušenosti. Poskytujeme jim bezplatně služby odborného sociálního a právního poradenství ambulantní a terénní formou. Provozujeme asistenční infolinky, a jedna z nich je určena právě ukrajinským občanům, kteří u nás žijí a pracují, a také úřadům a institucím, jež s nimi přicházejí do styku.

Jsme navíc v kontaktu s dalšími partnery a neziskovými organizacemi – například s potravinovými bankami a dalšími, se kterými se budeme domlouvat na konkrétních krocích, jak čerpat a následně distribuovat potravinovou i další materiální pomoc.

Charita nyní dává dohromady přehled volné ubytovací kapacity, kterou může v charitních zařízeních případně poskytnout. Bude samozřejmě nápomocna i při hledání dalších vhodných míst k ubytování těchto lidí a je v úzkém kontaktu s Ministerstvem vnitra České republiky a dalšími ústředními orgány státní správy.

Kam dál?