Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky
12. září 2016 Z domova

Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky

Papež František přijal 10. září od českých poutníků sochu sv. Anežky České. Na generální audienci na Svatopetrském náměstí, mu umělecké dílo předala česká delegace vedená ministrem kultury Danielem Hermanem. Součástí delegace byla např. také místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, čeští biskupové, zástupci akademické obce a občanské společnosti. Sochu provázela rovněž výprava poutníků z české Charity.

„Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miloslava Vlka, biskupy a státní představitele, a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České,“ řekl papež František v závěru generální audience. Již dříve si sochu prohlédl a požehnal jí.

„Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které jsou konkrétním projevem Boží lásky ke každému z Jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům, nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji vám a vašim rodinám,“ řekl také římský biskup Čechům.

Události se zúčastnil například český ministr kultury Daniel Herman, místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, kardinál Miloslav Vlk, královéhradecký biskup Jan Vokál, plzeňský biskup Tomáš Holub, českobudějovický biskup Vlastimil Kročil nebo ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.


Anežka Přemyslovna jako velký vzor a živý odkaz

V odpoledních hodinách slavilo na 300 poutníků mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele Florenťanů, který je jedním z římských kostelů zvlášť určených ke slavení Svatého roku milosrdenství. V homilii zdůraznil kardinál Miloslav Vlk úlohu českého národa v Evropě. Připomněl přitom například kardinála Josefa Berana, který je jako jediný biskup pochovaný ve Vatikánu mezi papeži.

Pouť uzavřel průvod do Svatopetrské baziliky, při kterém nechyběl policejní doprovod, dále průchod Svatou branou milosrdenství i modlitba a zpěv české hymny u oltáře sv. Václava.

„Rok milosrdenství je příležitostí projevit svou víru společně a veřejně. Je dobře, že my, věřící, vstupujeme do společnosti. Máme sem vnášet ty hodnoty, které potřebují: snášenlivost, vztahy ke druhým, milosrdenstvím odpuštění a další,“ zhodnotil pouť emeritní pražský arcibiskup.

Socha (podle návrhu někdejší studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové) je nyní umístěna v bazilice sv. Petra v kapli svatých patronů Evropy jako vůbec první česká socha. Této české světici se tak dostává zvláštní cti: spočine v nejvýznamnějším poutním místě na světě, navíc poblíž hrobu sv. Petra. Anežka se tak vrací symbolicky do míst, kde byla v listopadu 1989 prohlášena za svatou. Tím se má zdůraznit význam jejího života a odkazu pro evropskou civilizaci.

„Jsem přesvědčen, že možnost, aby se sv. Anežka stala symbolem milosrdenství přímo v chrámu sv. Petra, je něco, co přesahuje vůbec to, co si nyní dokáži představit. A jsem vděčný, že jsem u toho mohl být,“ komentoval událost plzeňský biskup Tomáš Holub.

Podle místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, z jejíž iniciativy se předání sochy sv. Anežky uskutečnilo, česká světice hovoří také o spolupráci při péči o potřebné: „Anežka hovoří současnou řečí. Dává nám vzor, jak se panovníci starali o své poddané, o své potřebné a chudé, a dává nám příklad, jak bychom to dnes měli dělat.“

Anežčin odkaz pokračuje také v charitativní službě, uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. „V naší organizaci se tato světice vždy těšila velké úctě. Pokud bychom hledali ‚hmatatelné’ důkazy o tom, že její odkaz je stále živý, jsem přesvědčen, že charitativní činnost je jedním z nich.“

Podle textu na serveru cirkev.cz.

Z akce si můžete prohlédnout také fotogalerii.