8. února 2016 Z domova

Česká spořitelna pomáhá díky mobilní dárcovské aplikaci Melinda

Česká spořitelna vydává novou dárcovskou mobilní aplikaci Melinda, jejímž prostřednictvím mohou lidé přispívat na různé dobročinné projekty a neziskové organizace. Přispět lze jednorázově nebo pravidelně při každé platbě kartou, a to zaokrouhlováním platby. Příspěvky zaslané pomocí aplikace Melinda jsou navíc daňově uznatelné. Používáte-li operační systém Android, můžete si Melindu stáhnout v Google Play, pro operační systém iOS ji najdete v Apps Storu.

  • Nová dárcovská mobilní aplikace Melinda přispěje zaokrouhlováním při platbě kartou na dobročinné projekty a neziskové organizace
  • Aplikace je dostupná pro klienty s OS Android i iOS
  • Dárci stačí mít osobní účet u České spořitelny, internetové bankovnictví a chytrý mobilní telefon

Klienti České spořitelny si mohou vybírat z různých dobročinných projektů nebo mohou přispět organizaci či projektu i jednorázově. Stačí jen několik kliknutí v aplikaci. Dárce si vybere projekty, na které chce pravidelně přispívat, zvolí si míru zaokrouhlení plateb kartou a nastaví si svůj měsíční limit štědrosti, tedy sumu, kterou chce přispět maximálně (po dosažení tohoto limitu již nebudou jeho platby zaokrouhlovány). Klient přispívá při každé platbě debetní kartou, ať už u obchodníka nebo na internetu. Všechny své příspěvky vidí v aplikaci a ve výpisu z účtu se transakce zobrazí i s příspěvkem. Bez zadávání příkazu k úhradě nebo variabilního symbolu může klient snadno věnovat projektu či organizaci i jednorázový dar. Vše v jednoduché a bezpečné mobilní aplikaci.

Více informací zde a zde.

Mobilní aplikace Melinda.