6. října 2009 Z domova

Cena Charity ČR za mimořádné charitní dílo (2009)

Cena Charity ČR za mimořádné charitní dílo (2009)

Cenu obdrželo těchto osm osob z řad pracovníků a dobrovolníků:

 

Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most

(vyznamenanou nominovala DCH Litoměřice)

 

Od svého založení se Charita v Mostě věnovala spíše dobrovolnickým aktivitám, po nástupu Evy Čenkovičové v roce 2000 však nastal velký rozvoj charitního ve městě i v širokém okolí. V regionu je prioritou Charity práce s dětmi ze sociálně slabých poměrů i s celými rodinami, především romskými. Oblastní charita Most je dnes největší Charitou v litoměřické diecézi, svá zařízení provozuje v Mostě, Litvínově, Chomutově, Duchcově a Oseku a spolupracuje i se sousedním Německem. Díky paní Evě Čenkovičové si organizace zachovává také charitní rozměr.

 

Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

(vyznamenaného nominovala ACH Olomouc)

 

Pan Jiří Karger se zasloužil o rozvoj aktivit Charity Zábřeh, kde je od roku 2002 ředitelem. Aktivně se pracuje řadu let jako koordinátor na organizaci Tříkrálové sbírky ve městě a v okolí. V posledním roce se významně podílí na pilotního projektu mobilního vykazování dat z terénu za ošetřovatelské a pečovatelské služby (projekt Charita v 21. století), který je testován v Charitě Zábřeh. Od začátku spolupráce na charitním díle pracuje velmi obětavě a svědomitě, Charitě obětuje hodně ze svého volného času. Trvale kolem sebe šíří atmosféru klidu a pokoje, která dává lidem v jeho okolí jistotu i v těžkých situacích.

 

Ludmila Krchňavá, vedoucí Farní charity Višňové

(vyznamenanou nominovala DCH Brno)

 

Charitní práci se věnuje dobrovolně od vzniku Diecézní charity Brno (1993). Organizovala sbírku pro uprchlíky z Chorvatska, ozdravné pobyty dětí z Běloruska, organizuje Tříkrálovou sbírku ve Višňové, má na starosti charitní šatník v obci.

 

Irena Prchalová, vedoucí Charitního domu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Oblastní charity Hlučín

(vyznamenanou nominovala DCH ostravsko-opavská)

 

V oblastní Charitě Hlučín je zaměstnána od roku 1998. Byla hlavním garantem při vytváření standardů střediska Charitního domu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kde pracuje jako vedoucí. Zaškoluje nové zaměstnance a vytvořila vnitřní systém daného střediska. Spolu s ostatními zaměstnanci dokázala v charitním domě vytvořit skutečný domov, který je v širokém okolí pověstný svou kvalitou a vnitřní atmosférou. Sama se podílí jako dobrovolník na mnoha akcích oblastní Charity Hlučín. V místě svého působení je uznávanou autoritou a dobrým příkladem pro své kolegyně a kolegy.

 

Miluše Slunečková, dobrovolnice a hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Farní charity Vlašim

(vyznamenanou nominovala ACH Praha)

 

Paní Slunéčková je dlouholetou dobrovolnou pracovnicí Farní charity Vlašim, kde především úspěšně organizuje Tříkrálovou sbírku ve městě a v širokém okolí. Pod jejím vedením se v tomto nijak bohatém regionu vybírá každoročně kolem 300 000 Kč, což je několikanásobek toho, co ve středních Čechách obvykle vykoledují ostatní farní Charity. Zorka Šílená, zdravotní sestra Městské charity České Budějovice (vyznamenanou nominovala DCH ČB) Vždy byla a je velkým přínosem pro celou Charitu v Českých Budějovicích. Dlouhou dobu pracovala jako vrchní sestra a odborný garant pro celou Charitní ošetřovatelskou službu. Kromě toho pravidelně navštěvovala diecézní Charitu jako sestra, koordinátorka a poradkyně. I dnes je stále při síle a startuje nový hospicový projekt pro Městskou charitu v Českých Budějovicích. Paní Zorka je člověk se širokým srdcem, který si váží dobra a dovede jej uskutečňovat. Pro všechny, se kterými se ve svém životě setkala, je velikým darem.

 

Anna Švarcová, pečovatelka stacionáře pro seniory a osoby s handicapem Městské charity Plzeň

(vyznamenanou nominovala DCH PLzeň)

 

Paní Anna Švarcová je jedna z prvních pracovnic Městské charity Plzeň. Již v roce 1992 si udělala kurz Blahoslavené Zdislavy a ještě pod hlavičkou Arcidiecézní charity Praha začala pracovat jako pečovatelka v terénní pečovatelské službě. Po založení plzeňské diecéze a zřízení Městské charity Plzeň přešla v roce 1997 do denního stacionáře, který se postupně stal týdenním a ve kterém slouží klientkám s různými typy postižení dodnes. Pracovně je velmi spolehlivá, veselá a svůj temperament dokáže vložit do služeb celého stacionáře. Dokáže potěšit i povzbudit. I když sama neměla lehký život, snažila se překonat všechny nesnáze s trpělivostí, pokorou i osobní velmi příkladnou vírou.

 

Eva Tylšová, vedoucí dobrovolné Farní charity Nové Město nad Metují

(vyznamenanou nominovala DCH Hradec Králové)

 

Paní Eva Tylšová je dlouholetým dobrovolným spolupracovníkem naší organizace. Pracuje nezištně, s vysokým pracovním nasazením. Aktivně podílí na humanitární pomoci, její činnost je nepostradatelná zvláště v období Tříkrálové sbírky. Je životním optimistou a svůj elán a charitního ducha šíří ve svém okolí. Touto nominací chceme poukázat na to, že Charita by nebyla Charitou bez spolupráce s dobrovolníky a podobnými nadšenci, jako je naše paní Eva Tylšová.