5. března 2010 Z domova

CE vyzývá k začleňování pracovníků v domácnosti

Caritas Europa: Lidé vypomáhající v domácnostech v zemích celého světa jsou vesměs ženy, nejčastěji z řad migrantů. Práce v domácnosti musí být uznána za regulérní formu práce.

Výzva Caritas Europa k sociálnímu začleňování domácích pracovníků z řad migrantů u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. března 2010)

 

Otrok dnešních dnů, otrok, jehož pouta nejsou ukuta ze železa, ale z psychologického, fyzického a sexuálního zneužívání. Lidé vypomáhající v domácnostech v zemích celého světa jsou vesměs ženy, nejčastěji z řad migrantů. Pomocnice v domácnosti jsou často oběťmi ochodu s lidmi, často jsou zneužívány a obtěžovány, ale zřídkakdy využívají jakékoliv formy právní ochrany. Tento problém je dále komplikován faktem, že místem výkonu práce těchto lidí je nejčastěji domácnost, je tedy složité nelegální zacházení objevit. Kromě rizika obtěžování jsou osoby, vypomáhající v domácnosti často přepracované, nedostatečně finančně ohodnocené a nemají žádné sociální jistoty. Mnoho z domácích pracovnic pocítilo ze strany svého zaměstnavatele odvetu, pokud si na zacházení stěžovaly u příslušných institucí a tak nadále žijí jako moderní otroci.

 

V oblasti práce v domácnosti je třeba zavést spravedlivý a regulérní formální vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Lze předpokládat, že zavedení služeb zprostředkovatele domácích prací by mohlo přinést očekávanou regulaci domácí péče. Pojmem domácí péče přitom Caritas Europa rozumí nejenom domácí výpomoc, ale i osobní asistenci a zdravotnické služby.

 

V roce 2010, který je evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, vyzývá Caritas Europa k začlenění osob, pracujících v domácnosti na regulérní trh práce. Práce v domácnosti musí být uznána regulérní formou práce a existující pracovní legislativa musí být aplikována i na tuto konkrétní, ve svých právech zranitelnou skupinu zaměstnanců. Caritas Europa proto trvá na nezbytnosti vytvořit legální způsoby migrace pro osoby, pracující v domácnosti. Zároveň volá po vytvoření právní regulace služeb zprostředkovatelů domácí péče, kterými by se mohly stát i neziskové organizace. To by mohlo zlepšit pracovní podmínky pro ty, kteří svou práci vykonávají v domácnosti, stejně jako kvalitu a dostupnost služeb domácí péče.

 

Pro další informace prosím kontaktujte:

Saorlaith Ni Bhroin

Assistant Migration Office,

Caritas Europa.

Tel: +32 2 235 0396

Email: %gvlYbea97c-TZhaa8FfVehg_8ky85

 

Informace o kampani organizované Caritas Europa v roce 2010 zde

Online petice u příležitosti evropského roku 2010 zde