Buďte veselí a před ničím neutíkejte, vzkazují senioři ze Sousedovic Zobrazit fotogalerii
27. listopadu 2022 Z domova

Buďte veselí a před ničím neutíkejte, vzkazují senioři ze Sousedovic

Klienti Domu klidného stáří sv. Anny v jihočeských Sousedovicích, jehož zřizovatelem je Charita Strakonice, se rozhodli předat budoucím generacím poselství, která vycházejí z jejich vlastních životních zkušeností. A vybrali si k tomu právě adventní čas, tedy dobu bilancování, rozjímání a naděje, kdy bychom měli mít svoji mysl i svá srdce zcela otevřená. Ve svých vzkazech radí mladým, kteří mají život teprve před sebou, především to, aby byli slušní, poctiví, tolerantní, odvážní, aby si udržovali veselou mysl a věnovali se práci, která je baví.

I když se vůči sobě generace vždy vymezují a současný stále se zrychlující technologický vývoj a nové objevy propast mezi nimi často ještě více prohlubují, moudrost starších lidí, kterou během svého života nashromáždili, je nekonečná a pro mladší generace vždy velmi inspirující. Jen musí být ochotni jim a jejich životním příběhům naslouchat s otevřeným srdcem. Senioři ze Sousedovic například kladou mladým lidem na srdce, aby se starali o své zdraví, aby neztráceli humor či aby se snažili směřovat k tomu, co je pro ně důležité. „Humor je důležitý. Buďte veselí a mějte dobrou náladu,“ zdůrazňuje osmaosmdesátiletý usměvavý Bruno. Zato o něco mladší Ladislav vyzdvihuje ve svém poselství odvahu a upřímnost: „Nic nepřeskoč a před ničím neuteč, postav se všemu zpříma.“ Stoletá paní Emílie pak připomíná, že každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby, a proto vzkazuje: „Nebuďte sobečtí, buďte lepšími lidmi.“

Dům klidného stáří byl v obci Sousedovice, která leží v šumavském podhůří nedaleko Strakonic, otevřen před bezmála dvaceti lety (v r. 2004) v objektu bývalé základní školy a v současné době poskytuje své služby 30 klientům v 17 pokojích. Jeho prioritou je zajistit svým klientům důstojné životní podmínky a možnost vykonávat všechny běžné činnosti života. „Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu,“ vysvětluje Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice, která je jeho zřizovatelem i provozovatelem.

Protože kapacita domova už dávno nestačí uspokojit stále rostoucí zájem o jeho služby, chystá se v příštím roce (2023) výstavba nové části, která má zásadně vylepšit dosavadní, poněkud stísněné podmínky, dané rozměry bývalé základní školy. Díky plánované přístavbě vznikne hned několik nových lůžek, a nové pokoje budou mít navíc každý svůj samostatným balkon. A právě na něj a na vidinu samostatného pokoje se někteří klienti již dnes těší. A nejen na něj. Díky přestavbě se rozšíří prostory pro klubovnu, která je srdcem domova, ale také pro jídelnu a kuchyni, která umožní i přípravu dietních jídel pro pečovatelskou terénní službu.

Dotace, kterou Charita Strakonice získala od MPSV, však pokryje pouze polovinu ceny přístavby. Jelikož je současně nezbytná i rekonstrukce stávající budovy, bude Charita Strakonice v těchto dnech podávat další žádost o dotaci. Ani pak ale nebude vyhráno, protože i když tuto dotaci získá, bude spoluúčast Charity na projektu v řádu milionů. Tato část nákladů bude financována z výnosu Tříkrálové sbírky a také díky velkorysým sponzorským darům, za něž bychom chtěli z celého srdce poděkovat.