Aby se každý mohl zvednout znovu
10. května 2017 Z domova

Aby se každý mohl zvednout znovu

Rozhovor s Ivou Kuchyňkovou o mezinárodní konferenci Odstraňme dluhové pasti!, kterou pořádá Charita ČR 11. května.

Proč bylo zvoleno právě toto téma?

Charita se tématem zadlužení zabývá dlouhodobě, já osobně již deset let. Za svého působení v odborné poradně jsem psala články, které upozorňovaly na nedostatky při řešení předluženosti a na nekalé způsoby zadlužování jednotlivců, které běžným lidem hrozí.

Charita ČR se aktivně účastní připomínkování legislativních změn v této oblasti. Zákonné úpravy jsou však stále nedostatečné. Pro většinu z těch, kteří se ocitnou v předlužení, nevede cesta ven. Proto téma „dluhové pasti“. Tito lidé končí v jakémsi „para světě“, kde si hledají vlastní modely přežití, mnohdy nelegální a někdy i trestně stíhatelné. Nemají totiž jinou šanci. My chceme docílit, aby za dodržení určitých podmínek mohl každý začít znovu. Nebyl ze společnosti navždy vyvržen a zatracen. Zadlužených navíc stále přibývá. Nedávný projekt Mapa exekucí zveřejnil exaktní data o předlužení, informací k hledání cesty z těchto "pastí" však potřebujeme ještě více. 

Kdo na konferenci vystoupí?

Kromě českých řečníků (např. zástupce ministerstva spravedlnosti a praktiků z našich poraden) se na konferenci podělí o své zkušenosti zástupci východoevropských zemí. V Polsku, Litvě a Lotyšsku se potýkají s podobnými problémy jako my v ČR. Zástupce Německu, kde naopak počet předlužených lidí klesá, představí principy insolvenčního a exekučního práva v této zemi. Kromě prostého popisu problému chceme totiž upozornit na různé reálné možnosti řešení.

Co si od akce Charita slibuje?

Ministerstvo spravedlnosti přebírá německý model řešení dluhové problematiky. Rádi bychom spolu s dalšími odborníky zvážili, co v německém systému funguje dobře a jaká jsou případná úskalí při jeho využití v naší republice. Poznatky z konference poskytneme příslušným institucím, zejména ministerstvu spravedlnosti, práce a sociálních věcí a vnitra.

Společné problémy v rámci zemí EU poté zpracujeme a spolu s výzvou k celoevropskému řešení prostřednictvím našeho ředitele Lukáše Curyla předáme pracovní skupině Různé zájmy Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Tímto způsobem chceme podpořit aktivní řešení pro lidi, kteří navždy zůstali v dluhových pastích a nalézt pro ně možnosti, jak znovu začít žít běžný život.


Mgr. Iva Kuchyňková, sociální pracovnice - koordinátorka sociální oblasti Charity ČR