Představujeme výzkum o potřebnosti služeb, které vrátí děti do rodin
1. června 2021 Z domova

Představujeme výzkum o potřebnosti služeb, které vrátí děti do rodin

Děti mají svůj svátek. Rodiče jim popřejí, koupí malý dárek, potěší se spolu. Každé dítě ale nemá takové štěstí, že v rodině vše bezproblémově funguje. Co když rodiče svoji roli nezvládají anebo se schyluje k problémům, na jejichž konci bude dítě rodičům odebráno? Ani tady není situace beznadějná, zvláště když se cesta začne hledat včas. Například pomocí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), které pracují ve všech krajích České republiky.   

V dětských domovech a státem hrazené náhradní rodinné péči žije v Česku více než 23 tisíc dětí. To je číslo opravdu vysoké. Díky pracovníkům sociálně aktivizačních služeb se až 370 dětí ročně vrátí ze státní péče do vlastní rodiny. A mohlo by jich být i více. Nabídka těchto neocenitelných služeb je totiž zatím nedostatečná. Téměř tisíci rodinám s celkem 2 000 dětmi nemohou SASky z kapacitních důvodů pomoci.

SAS infografika

SASky hrají klíčovou roli v prevenci oddělování dětí od rodičů (pokud je to nezbytné), v podpoře návratu dětí do rodiny i při odhalování zanedbávání či zneužívání dětí. Nejde o všelék, pro snižování počtu dětí umístěných mimo rodinu je nezbytné souběžně zlepšovat činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), práci škol v ochraně dětí a budovat funkční systém podpory bydlení.

Na SASky se může obrátit jakákoli rodina, která se ocitne v obtížné situaci. Například v souvislosti s pandemií covidu-19, kdy se situace v mnoha rodinách zhoršila, zájem o pomoc stoupl přibližně o třetinu. Vyplývá to z čerstvě zveřejněné zprávy Podpora ohrožených rodin v České republice s podtitulem Výzkumná zpráva o kapacitách sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, na které jsme spolupracovali se společností Lumos.  

Včasnost zahájení spolupráce SAS s rodinou je zásadní pro úspěšnost intervence. Praxe však ukazuje, že služby jsou rodině často nabídnuty teprve ve chvíli, kdy je situace vyhrocená. Dle zprávy se 3 ze 4 rodin dostávají k SAS pozdě.

Jako lék či nápravu doporučuje zpráva posílení povědomí o SAS mezi odbornou a laickou veřejností formou osvěty. A zejména posílení těchto služeb, například změnou způsobu jejich financování, jež jsou zatím podporované především z dotací Evropské unie.