Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!
29. dubna 2020 Koronakrize

Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!

Sbírka pro Česko dnes má díky vám na kontě téměř 4 miliony a první peníze už v jednotlivých diecézích rozdělují lidem v nouzi; naši zaměstnanci i dobrovolníci pracují s obrovským nasazením v domovech pro seniory, v poradnách, v domácí zdravotní péči, poskytují duchovní podporu nebo radí cizincům žijícím u nás – tolik stručně o dění v Charitě Česká republika v uplynulých týdnech.

Naše každodenní činnost se proměnila, v mnohém k lepšímu. V průběhu pandemie jsme si ověřili své schopnosti podobně jako v roce 2002 během povodní. Po nuceném uzavření denních stacionářů a nutnosti omezit osobní kontakt se část práce naší sítě přesunula k telefonu. Jen pár dní po vyhlášení nouzového stavu jsme zveřejnili čísla linek krizové i duchovní pomoci či pomoci cizincům: jejich vytíženost je obrovská a trvá i nadále.

Po rychlých a intenzivních přípravách jsme 30. března vypsali Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci, na niž jste nám za 4 týdny poslali už skoro 4 miliony. Sbírka je určena těm nejpotřebnějším, kteří už vyčerpali všechny ostatní možnosti, jež jim stát prostřednictvím svých úřadů nabízí. Zatím jsme z ní do našich osmi diecézních Charit rozdělili po 300 tisících na pomoc lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli bez prostředků. Sbíráme jejich příběhy a brzy vám budeme moci nabídnout první z nich.

Nečekali jsme však na to, až se sejdou peníze na sbírce, a už na začátku dubna jsme do diecézních Charit rozdělili 400 tisíc z krizového fondu Tříkrálové sbírky.

Naši zaměstnanci teď pracují pod velkým tlakem, někteří pomáhali v uzavřených obcích na Olomoucku, jiní se dobrovolně střídají ve čtrnáctidenních intervalech v domovech pro seniory, aby ještě lépe ochránili své klienty. Stoupá poptávka po službách domácí zdravotní péče, která velmi odlehčuje nemocnicím a umožňuje lidem doléčit se doma. Pracovníci, kteří se věnují pomoci lidem bez domova, hlásí vytížení podobné zimním měsícům, které patří k těm nejnáročnějším. Naše poradny vypracovaly přehled nejčastěji kladených otázek týkajících se nájemného a návody pro lidi s dluhy a jejich telefonní linky také nepřestávají vyzvánět. Všem našim zaměstnancům i dobrovolníkům proto patří velký dík za jejich profesionalitu a obrovské nasazení!

Zapojujeme se i osobně: generální sekretář Charity Česká republika Jakub Líčka a tiskový mluvčí Jan Oulík se zúčastnili vědomostní soutěže České televize s názvem Kde domov můj a podařilo se jim pro Charitu získat 22 tisíc korun. Co nás ovšem těší nejvíc, je skutečnost, že diváci poslali během vysílání pořadu dalších 140 tisíc formou DMS, takže o tuto částku se výhra ještě zvýšila.

Zatím nikdo z nás neví, jak dlouho budeme této náročné situaci čelit. Už teď je ale jasné, že se můžeme opřít o vzájemnou solidaritu a o přízeň vás všech, kteří naši práci podporujete. Bez vás bychom to nedokázali. Děkujeme!