Charita v druhé vlně koronakrize: největším úkolem je udržet domácí péči
16. října 2020 Koronakrize

Charita v druhé vlně koronakrize: největším úkolem je udržet domácí péči

Na podzim přišla podle očekávání nová vlna šíření koronaviru – a tak i nová starost o lidi, o něž Charita pečuje. Některá zařízení, například stacionáře pro seniory a lidi s postižením a volnočasové kluby pro mládež, musela být kvůli nařízením vlády uzavřena. V pobytových zařízeních, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, byly zakázány návštěvy. Stejně tomu bylo i na jaře.

Některé postupy z jarních měsíců tak stačilo aktualizovat. Třeba odpovědi na nejčastější praktické otázky zveřejněné na charitním webu – co si například počít s výpadkem platby nájemného, na co mají lidé právo a také podrobný přehled, kam se mají lidé obrátit o pomoc či kde naopak svoji pomoc mohou nabídnout. Pro všechny bezradné a pro ty, které přepadla ze současné situace beznaděj a úzkost, totiž Charita provozuje krizové linky – a nechybějí ani odkazy na pomoc duchovních.

Charitní sestry se starají o pacienty i v době koronakrizeNejtěžším úkolem je nyní udržet v chodu služby domácí péče – tedy domácí pečovatelskou  službu a domácí zdravotní službu, včetně té hospicové. Klienti i pracovníci jsou totiž zasaženi  infekcí v daleko větší míře než na jaře. „Možná za pár dnů budeme potřebovat lidi, až naši ‚padnou‘,“ říká Martin Zamazal, krizový manažer pro mimořádné situace. Věří však, že náročnou situaci zvládneme.

Dobrou zprávou oproti jarním měsícům je dostatek ochranných pomůcek. Díky dotačnímu programu E pod ministerstvem práce a sociálních věcí, který skončil 15. října, si Charita zajistila centrálním nákupem ochranné pomůcky pro pracovníky v sociálních a zdravotních službách, tedy dezinfekci, ochranné roušky, respirátory, ochranné oděvy a rukavice.

První dodávku v rámci tohoto nákupu už Charita obdržela, je to 140 tisíc roušek, 10 tisíc respirátorů typu FFP2 a 190 tisíc nitrilových rukavic. Spolu s dobrovolníky jsme materiál rozdělili podle objednávek a první zásilka putovala do Olomouce, do Hospicu na Svatém Kopečku. Následující dny budeme distribuovat materiál charitním pečovatelkám a zdravotním sestřičkám do ostatních diecézí. V dalších dodávkách budou spolu s jednorázovými rukavicemi také dezinfekce na ruce, ochranné pláště a obleky. „Děláme maximum pro zajištění bezpečnosti našich pracovníků i těch, kterým péči poskytujeme,“ ubezpečuje Martin Zamazal.

Střediska mají vytvořenou zásobu pomůcek, ovšem rychle se spotřebovávají a nové se nakupují draze. Problém je s dezinfekcí aut – pokud se trotiž jezdí k pozitivním klientům, musejí se denně dezinfikovat. Charity nyní nakupují ozónové generátory; cena těch účinnějších se pohybuje kolem pěti tisíc korun.

Kromě finanční náročnosti přijatých opatření začíná být problém v nedostatku sester. „Také náš personál už leckde postihlo onemocnění covidem-19, případně jsou v karanténě nebo se starají o děti nebo jiné členy rodiny,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika.

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj