Zažít Jungmaňák jinak

Zažít Jungmaňák jinak

17. 9. 2022, 10:00 - 17. 9. 2022, 18:00 Jungmannovo náměstí Beseda, Akce pro veřejnost, Výstava

Jungmannovo náměstí znáte z cesty na žluté metro, procházek po centru, nebo posezení u sochy pana Jungmanna s kafíčkem. Věděli jste ale, že v jeho sousedství již před 100 lety vznikala Charita? A že doposud sídlí, co by kamenem dohodil? Každý pomáhá těm, které má nejblíž - svým sousedům, ať jsou vztahy takový či makový. Pojďme se podržet navzájem!
Sousedské slavnosti poprvé i s námi a to vše s charitním mottem Z LÁSKY K LIDEM.
Těšíme se na Vás!

Akce se koná pod záštitou spolku AutoMat a za podpory MČ Praha 1 a MHMP

Těšit se můžete na taneční performanci, jejíž choreografie vznikla přímo k této příležitosti, na interaktivní hru na téma udržitelného rozvoje, drobné aktivity pro děti i dospělé, souhrnné informace o službách, které nabízíme, radost si můžete udělat ale třeba také okamžitou fotografií od Fujifilm Instax pořízenou před naší fotostěnou. Tuhle coolovou fotku totiž budete mít bezprostředně po focení v ruce. Pokud nejste lhostejní k současnému společenskému dění u nás i ve světě, přijdete si na své na debatách s těmi nejpovolanějšími. V běžně veřejnosti nepřístupném refektáři přilehlého františkánského kláštera při kostelu Panny Marie Sněžné budou po celý den probíhat debaty na aktuální témata s našimi odborníky, které bude moderovat René Kekely.

Program přednášek:

10 až 10.45 h – O historii katolické Charity v Čechách a na Moravě
s historikem doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., DSc. z Historického ústavu AV ČR

11 až 11.45 h – O humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí
PhDr. Mgr. Jiřím Škvorem, MBA, šéfem oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Charitě Česká republika

12 až 12.45 h – O migraci a integraci cizinců s Mgr. Klárou Boumovou, manažerkou pro advokační činnost v oblasti migrace Charity Česká republika

13.30 až 14.15 h – O dluhové amnestii zvané milostivé léto II s Mgr. Pavlem Šejnohou, právníkem z Občanské poradny Charity Moravská Třebová

14.30 až 15.15 h – O domácí zdravotní péči s Bc. Ludmilou Kučerovou, DiS., manažerkou pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika

15.30 až 16.15 h – O škole Young Caritas s Lucií Konvalinkovou, mediální a kampaňovou koordinátorkou GRV (globální rozvojové vzdělávání)